TAILIEUCHUNG - THỨC ĂN CHĂN NUÔI GÀ SINH SẢN HƯỚNG THỊT

Nuôi gà sinh sản hướng thịt (giống BE, AA, ISa, ROSS, SASSO.) được chia thành 5 giai đoạn : Gà con, gà dò (hậu bị đẻ), gà đẻ khởi động, gà đẻ pha I và gà đẻ pha II. Ứng với mỗi giai đoạn nuôi có tiêu chuẩn khẩu phần thức ăn (TCKPTA) kèm chuẩn khẩu phần thức ăn gà con 0 - 6 tuần tuổi ( TT) : Gà con sinh trưởng nhanh, trao đổi chất mạnh, vì vậy thức ăn cho gà con phải đủ về số lượng và chất lượng | Thức ăn chăn nuôi gà sinh sản hướng thịt Nguồn Nuôi gà sinh sản hướng thịt giống BE AA ISa ROSS SASSO. được chia thành 5 giai đoạn Gà con gà dò hậu bị đẻ gà đẻ khởi động gà đẻ pha I và gà đẻ pha II. Ứng với mỗi giai đoạn nuôi có tiêu chuẩn khẩu phần thức ăn TCKPTA kèm theo. Tiêu chuẩn khẩu phần thức ăn gà con 0 - 6 tuần tuổi TT Gà con sinh trưởng nhanh trao đổi chất mạnh vì vậy thức ăn cho gà con phải đầy đủ về số lượng và chất lượng. Các nguyên liệu đã SX thức ăn phải tốt ưu tiên số 1 . Trong 3 tuần đầu cho gà ăn tự do cả ngày lẫn đêm. Sau 3 tuần tuổi cho ăn hạn chế theo khối lượng cơ thể gà ở các tuần tuổi đối với gà trống 4 - 6 tuần tuổi cho ăn từ 44 - 54g thức ăn ngày tương đương với khối lượng cơ thể KLCT 605 - 860gr gà mái cho ăn từ 40 - 50g thức ăn ngày tương đương với KLCT 410 - 600g. Thức ăn cho gà dò 7-20 TT Đặc điểm gà giai đoạn này tiếp tục tăng trưởng nhanh nhưng tích lũy mỡ nhiều chóng béo đối với gà hậu bị lại phải kìm hãm tăng KLCT và chống béo để khi lên đẻ cho sản lượng trứng cao và ấp nở tốt. Vì vậy phải hạn chế số lượng kể cả chất lượng thức ăn. Số lượng thức ăn giảm còn khoảng 50 - 70 so với mức ăn tự do ban đầu. Còn prôtêin và năng lượng thấp hơn gà đẻ. Gà trống cho ăn tăng dần từ 58-108gr thức ăn con ngày tương đương với KLCT từ 1 - 2 8kg gà mái từ 54-105gr thức ăn con ngày tương đương với KLCT từ 0 7-2kg. - Ưu điểm của cho ăn hạn chế là chống béo sớm tạo ngoại hình thon kéo dài thời kỳ đẻ trứng đến 2 tuần tăng sản lượng trứng giống đặc biệt là kéo dài thời kỳ đẻ đỉnh cao tăng số gà con mái. - Thực hiện nghiêm ngặt cho ăn hạn chế đối với gà hậu bị hướng thịt là yếu tố quyết định để đạt hiệu quả cao khi gà đi vào SX con giống 1 ngày tuổi. Tiêu chuẩn khẩu phần cho gà đẻ 21 64 TT - Đẻ khởi động 21 - 24TT Đặc điểm của giai đoạn này là gà vừa ăn hạn chế xong nên số lượng thức ăn cho gà phải tăng từ từ. Nhưng chất lượng thức ăn như prôtêin năng lượng. lại cao hơn gà hậu bị và gà đẻ ở giai đoạn sau để đáp ứng cho gà con đang .

TÀI LIỆU HOT