TAILIEUCHUNG - [Xây Dựng] Giáo Trình Hệ Thống Đường Ống Cấp Thoát Nước - Ks.Đỗ Trọng Miên phần 5

Hệ thống ống nước được đặt ngầm trong lòng đất hoặc đặt nổitrên mặt đất, vật liệu làm ống gồm nhiều loại khác nhau như bê tông, bê tông cốt thép, đất nung, nhựa PVC, cao su | - Các ống nhánb đưa nước tới mọi thiết bị lấy nước nên đặt với độ dốc i 0 002- 0 005 về phía ống đứng để de dàng xả nước khi thau rủa. Đe phân phối nước cho đều thì môi óng nhánh không nên phục vụ quá 5 vòi nước và chiều dài không quả 3-5ni - Các ống đứng thường đặt ở góc tường nhà ở gần thiết bị có lưu lượng dùng nưức lớn nhất. - Không được noi mạng lưới cấp nước sinh hoạt với mạng lưới không có chất lưựng như nước sinh hoạt ăn uống. 2. Xác dinh lưu lượng nước tính toán Để xác định lưu lượng nước tính toán sát với thục tế và băo đảm cung cấp nước được đầy đủ thì lưu lining nước tính toán phải xác định theo số lượng các thiết bị vệ sinh được bó trí trong ngôi nhà. Mỗi thiét bị vộ sinh tiêu thụ một lining nước khác nhau do đó dể dễ dàng tính toán người ta thường đưa tất cả các lưu lượng nước của các thiết hì vệ sinh vè dạng lưu lượng đơn vị tương đương và gọi tắt là đương lượng đơn vị. Một đương lượng đơn vị tương ứng vời lưu lượng là 0 2 1 s ciìa một vòi nước ở chậu rửa có đường kính PL5mm. Lưu lượng nước tính toán và trị số đương lượng của các thiết bị vệ sinh có thể lấy theo bảng . Bảng . Lưu luựng nước tính toán của các thiết bị vệ sinh trị sổ duưng lượng và đường kính ống nối với thiết bị vệ sinh Loại đụng cụ vệ sinh Trị số dương lượng Lưu lượng tính toán m Đường kính ong nối mm - Vòi nước chậu rủa nhà bếp chậu giặt 1 0 2 15 - Vòi nước chậu rửa mặt 0 33 0 07 10 - 15 - Vòi nước âu tiểu 0 17 0 035 10-15 - Ông nước rửa máng tiểu cho 1 m 0 30 0 06 - Vòi nước thùng rửa hố xí 0 5 0 1 10 - 15 - Vòi trộn ở chậu tắm dun nước nóng cục hộ 1 0 2 15 - Vòi trộn chậu tắm ở nơi có hộ thống cấp 1 5 0 3 15 nước nóng tập trung - Vòi rửa hố xí không có thùng rửa 6-7 - 25 - 32 - Chậu vệ sinh nữ cả vòi phun 0 35 - Một vòi tắm hương sen dặt theo nhóm 1 0 2 15 - Một vòi tăm hương sen đặt trong phòng 0 67 0 14 15 riêng của tùng căn nhà ở - Vòi nước ở chậu rửa tay pbòng thí nghiệm 0 5 0 1 10 - 15 - Vòi nước ở chậu rửa phòng thí nghiệm 1 0 2 15 52 Trong thực tế thì không .

TÀI LIỆU HOT