TAILIEUCHUNG - Thủ thuật tìm mã Google Analytics Tracking Code

Thủ thuật tìm mã Google Analytics Tracking Code Đôi lúc, bạn cần tìm kiếm và kiểm tra lại toàn bộ mã phân tích của Google Analytics? Thật không hề đơn giản khi muốn làm điều này, sau đây mình sẽ giới thiệu với các bạn mẹo nhỏ để khắc phục vấn đề này. Khi đăng nhập vào tài khoản Google Analytics, bạn sẽ nhận được đoạn mã chứa ID duy nhất để tích hợp với website của bạn. Đơn giản, bạn chỉ cần thêm đoạn mã này vào trong phần của mã HTML (sẽ khác nhau tùy từng website), Google. | Thủ thuật tìm mã Google Analytics Tracking Code Đôi lúc bạn cần tìm kiếm và kiểm tra lại toàn bộ mã phân tích của Google Analytics Thật không hề đơn giản khi muốn làm điều này sau đây mình sẽ giới thiệu với các bạn mẹo nhỏ để khắc phục vấn đề này. Khi đăng nhập vào tài khoản Google Analytics bạn sẽ nhận được đoạn mã chứa ID duy nhất để tích hợp với website của bạn. Đơn giản bạn chỉ cần thêm đoạn mã này vào trong phần head của mã HTML sẽ khác nhau tùy từng website Google sẽ ngay lập tức cung cấp đoạn mã chính khi đăng nhập và người sử dụng chỉ việc thêm mã này vào website. Tuy nhiên khi bạn thay đổi theme hoặc gán tính năng Analytics vào phần khác của website bạn phải làm lại bước này. Nhưng việc tìm lại những đoạn mã này không hề đơn giản sau đây là 1 mẹo nhỏ giúp bạn. Truy cập tài khoản Google Analytics Tìm Analytics Tracking Script Đăng nhập vào tài khoản Google Analytics của bạn Access Analytics Ể New to Google Analytics Sign Up Now Chọn tên website trong danh sách Chọn đường dẫn Edit ngay bên phải tên website Và Check Status trên góc bên phải Sau đó bạn sẽ thấy toàn bộ mã Google Analytics gần phía cuối trang. Chọn tất cả copy và paste và mã HTML của website như bình thường. Thông thường người dùng sẽ thêm toàn bộ mã này thẻ head trên site hoặc blog tùy thuộc cấu trúc của website hoặc CMS mà vị trí của thẻ trên sẽ khác nhau Q Paste this code on your Undo Redo Copy the following code then paste It c Cut script tÿpe text javascript var _gag _3ag II r _setAccount r aaq. push L 1 t rao icP age view1 Copy Piite Delete Spell checker options function var ga https dọc vat s - document. getElerae HO Select aft Search Bing fpr scrip Inspect .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
35    8    0
3    2    0