TAILIEUCHUNG - Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008

SQL Server 2008 được tích hợp nhiều tính năng mới đáng chú ý. Một trong số những tính năng này là những cải tiến trong câu lệnh T-SQL giúp giảm thời gian làm việc với những câu lệnh này. | Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008 Nguồn Quản trị mạng - SQL Server 2008 được tích hợp nhiều tính năng mới đáng chú ý. Một trong số những tính năng này là những cải tiến trong câu lệnh T-SQL giúp giảm thời gian làm việc với những câu lệnh này. Trong phần đầu tiên của loạt bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu một số cải tiến của T-SQL. Cải tiến trong Intellisense trình cảm ứng thông minh Với những cải của Intellisense giờ đây người dùng có thể lưu dữ liệu tìm những thông tin cần thiết chèn trực tiếp các thành phần ngôn ngữ T-SQL vào mã và trình cảm ứng thông minh này có thể giúp rút ngắn thời gian nhập lệnh từ bàn phím. Chức năng này có thể rút ngắn thời gian phát triển phần mềm nhờ làm giảm thời gian thao tác với bàn phím đồng thời giảm thiểu những tham chiếu tới những tài liệu ngoài. Những cải tiến của Intellisense bao gồm vùng ngôn ngữ T-SQL được mở rộng và tích hợp một hệ thống mầu sắc. Tính năng này hoạt động giống như tính năng kiểm tra cú pháp tự động trong Visual Studio. Khi nhập lệnh T-SQL nó sẽ tự động hoàn thiện cú pháp cho lệnh và cho các đối tượng trong cơ sở dữ liệu dù các biến đã được khai báo trước đó. Người dùng có thể có thể lựa chọn sử dụng tính năng này hoặc tắt bỏ nó nếu thấy không cần thiết. Cải tiến trong cú pháp lệnh T-SQL Trong SQL Server 2008 cú pháp của lệnh T-SQL có ba cải tiến chính sau đây 1. Khởi tạo biến cùng thời điểm khai báo. Giờ đây người dùng có thể khởi tạo biến ngay khi khai báo thay vì sử dụng hai lệnh riêng biệt là DECLARE và SET như trước đây. Nó có thể làm việc với hầu hết các kiểu dữ liệu bao gồm kiểu dữ liệu SQLCLR nhưng sẽ không làm việc với kiểu dữ liệu TEXT NTEXT hay IMAGE. 2. Compound Operators. Compound Operators toán tử kết hợp là dạng toán tử giống như trong C và C . Chúng thực thi một số thao tác và cài đặt một giá trị gốc cho kết quả của thao tác. Chúng giúp tránh một số lỗi và cho phép viết tắt khi làm việc với code. Ngoài ra toán tử này có thể sử dụng trong mệnh đề SET của lệnh UPDATE. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN