TAILIEUCHUNG - Ô MAI (Kỳ 1)

Tên khác: Vị thuốc ô mai còn gọi Mai thực (Bản Kinh), Huân mai (Bản Thảo Cương Mục), Sào yên cửu trợ (Hòa Hán Dược Khảo), Hắc mai, Khô mai nhục (Hiện Đại Thực Dụng Trung Dược), Mơ (Dược Liệu Việt Nam). | o MAI Kỳ 1 Tên khác Vị thuốc ô mai còn gọi Mai thực Bản Kinh Huân mai Bản Thảo Cương Mục Sào yên cửu trợ Hòa Hán Dược Khảo Hắc mai Khô mai nhục Hiện Đại Thực Dụng Trung Dược Mơ Dược Liệu Việt Nam . Tác dụng Ô mai Kiện Vị cố trường nhu Can Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển . Thu liễm sinh tân an hồi khu trùng Trung Dược Đại Từ Điển . Sáp trường liễm Phế sát trùng sinh tân dịch Đông Dược Học Thiết Yếu . Chủ trị Ô mai Trị ho lâu ngày hư nhiệt phiền khát sốt rét lâu ngày tiêu chảy lâu ngày kiết lỵ lâu ngày tiêu ra máu tiểu ra máu băng huyết bụng đau do giun nôn mửa giun móc da viêm ngưu bì tiễn hoại tử Trung Dược Đại Từ Điển . Trị tiêu chảy lâu ngày lỵ ra máu hồi quyết chân tay lạnh do giun gây nên miệng khô. Kiêng kỵ Ăn nhiều Ô mai răng sẽ bị tổn thương Thực Liệu Bản Thảo . Sôét rét mới phát kiết lỵ mới bị không dùng Đắc Phối Bản Thảo . Có thực tà không dùng Trung Dược Đại Từ Điển . Liều dùng 6 - 12g. Đơn thuốc kinh nghiệm Trị tiêu khát tiểu đường Ô mai Thiên hoa phấn Cát căn Hoàng kỳ Mạch môn đều 10g Cam thảo 3g. Sắc uống. Hoặc chế thành hoàn ngày uống 2 lần mỗi lần 6g Ngọc Tuyền Hoàn - Cảnh Nhạc Toàn Thư . Trị tiêu khát phiền muộn Ô mai nhục 80g sao sơ. Tán bột. Mỗi lần dùng 8g sắc với 2 chén nước còn 1 chén lọc bỏ bã cho thêm 200 hạt Đạm Đậu xị vào sắc tiếp còn hén uống nóng Giản Yếu Tế Chúng phương . Trị kiết lỵ khát Ô mai sắc nước uống thay nước trà hàng ngày Phù Thọ Tinh Phương . Trị sản hậu bị chứng lỵ khát Ô mai 20 trái Mạch môn 12 phần. Mỗi lần dùng 1 chén nước sắc còn 7 phân uống dần Tất Hiệu Phương . Trị xích lỵ bụng đau Ô mai nhục Hoàng liên sao đều 160g. tán bột trộn mật làm viên to bằng hạt Ngô đồng lớn. Ngày uống 3 lần mỗi lần 10 vi ên với nước cơm Thánh Huệ phương . Trị kiết lỵ ra mủ máu Ô mai 40g bỏ hột đốt sơ tán bột. Mỗi lần uống 8g với nước cơm là khỏi ngay Thánh Tế Tổng Lục . Trị hưu tức lỵ rất thần hiệu Ô mai Tế trà trà vụn nhỏ Can khương. Ba vị bằng nhau tán bột làm thành viên uống Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    5    0    11-08-2020
17    5    0    11-08-2020
2    4    0    11-08-2020