TAILIEUCHUNG - Báo cáo chi tiết trạng thái của MySQL

Nếu bạn sử dụng hoặc quản lý một máy chủ MySQL, có thể bạn sẽ biết được sự cực nhọc khi muốn lấy về một bản báo cáo trạng thái riêng mà bạn có thể dễ dàng giải mã và hiểu được. | Báo cáo chi tiết trạng thái của MySQL Nguồn Nếu bạn sử dụng hoặc quản lý một máy chủ MySQL có thể bạn sẽ biết được sự cực nhọc khi muốn lấy về một bản báo cáo trạng thái riêng mà bạn có thể dễ dàng giải mã và hiểu được. mysqlreport là một đoạn mã viết bằng Perl sẽ giúp bạn làm công việc đó dễ dàng hơn. Đoạn script này sẽ lấy dữ liệu ra của câu lệnh SHOW STATUS trong MySQL và hiển thị nó dưới một định dạng dễ hiểu và gọn gàng hơn. Bây giờ chúng ta cần phải cài đặt nó. Chúng ta sẽ sử dụng một hệ thống Linux cho bài thực hành này. Ở đây bạn cần phải có MySQl đang chạy và có cài đặt Perl trên hệ thống đó. Có thể tải về mysqlreport tại đây. Sao chép nó vào hệ thống của bạn chẳng hạn như usr bin. Làm cho đoạn script này chuyển sang chế độ thực thi với câu lệnh sau chmod 755 usr bin mysqlreport Công việc cài đặt đã kết thúc. Bây giờ chúng ta xem cách sử dụng nó. Chúng ta chỉ xem xét một số cách dùng cơ bản ở đây. Để xem danh sách chi tiết bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách dùng câu lệnh sau mysqlreport --help Để lấy về bản báo cáo của máy chủ MySQL bạn chạy câu lệnh sau thay thế hostname username và password với các tên và password thích hợp cho máy chủ của bạn mysqlreport --host dbserver --user dbuser --password Password for database user dbuser MySQL uptime 50 17 19 6 Thu Apr 23 12 45 58 2009 __ Key Buffer used of Used Current Usage Write hit Read hit Questions Total s Com_ s Total -Unknown s DMS s QC Hits s COM_QUIT s Slow 4 s s DMS Log ON DMS s SELECT s UPDATE s INSERT s DELETE s REPLACE s Com_ s set_option s stmt_execut s stmt_prepar s SELECT and Sort Scan s SELECT .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    3    0    15-08-2020
1    3    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
3    3    0
5    2    0
TÀI LIỆU HOT
78    13    0
24    2    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN