TAILIEUCHUNG - Copy định dạng trong Office 2003

Copy định dạng trong Office 2003 Microsoft Office 2003 có một tiện ích thú vị là Format Painter, tạm dịch là "thợ sơn định dạng". Đây là công cụ copy định dạng trên các trang tài liệu Office. Biểu tượng hình cây cọ sơn xuất hiện mặc định trong nhóm Home trên thanh công cụ chuẩn của trình Office (Word, Excel,.). Trong khi đang soạn thảo, biên tập một tài liệu Office, nếu muốn ứng dụng định dạng của một đoạn nào đó cho một số đoạn khác, bạn chỉ việc đặt dấu trỏ chuột vào vị trí có định dạng mà mình muốn. | Copy định dạng trong Office 2003 OubiEidldklhii buELuti ro dL piji iBhiỉ forMBfliftg tftfflirfiple piiííĩ in Itit document. Ịừ Fỉ hw rnò-T-Ẽ hrrlp. 1 Microsoft Office 2003 có một tiện ích thú vị là Format Painter tạm dịch là thợ sơn định dạng . Đây là công cụ copy định dạng trên các trang tài liệu Office. Biểu tượng hình cây cọ sơn xuất hiện mặc định trong nhóm Home trên thanh công cụ chuẩn của trình Office Word Excel . . Trong khi đang soạn thảo biên tập một tài liệu Office nếu muốn ứng dụng định dạng của một đoạn nào đó cho một số đoạn khác bạn chỉ việc đặt dấu trỏ chuột vào vị trí có định dạng mà mình muốn xài. Sau đó nhấn chuột lên icon Format Painter. Lúc này trỏ chuột sẽ biến thành hình cây cọ. Lưu ý là nếu bạn chọn toàn bộ hàng hay cell rối nhấn lên icon Format Painter cũng sẽ copy định dạng hàng hay cell cho bạn. Bây giờ khi muốn ứng dụng định dạng đó cho đoạn văn bản nào bạn chỉ việc nhấn chuột lên đoạn đó hay tô chọn đoạn văn bản đó. Ngay lập tức đoạn đó sẽ được thay đổi định dạng theo ý bạn. Bình thường mỗi lẫn nhấn chuột lên icon Format Painter để copy định dạng bạn chỉ có thể ứng dụng một lần. Nếu có ý định ứng dụng định dạng đó .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    6    0    09-08-2020
1    4    0    09-08-2020
107    3    0    09-08-2020
3    4    0    09-08-2020
4    5    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
132    18    0
64    14    0