TAILIEUCHUNG - Sắc lệnh số 231/SL

Sắc lệnh số 231/SL về việc cho phép phát hành tại Nam phần Trung bộ những tín phiếu do Chủ tịch Chính phủ việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành | SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 231 SL NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 1947 CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ Xét tình thế hiện thời Theo lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính Sau khi Ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận RA SẮC LỆNH Điều 1 Nay cho phép phát hành tại Nam phần Trung bộ những Tín phiếu sau này có giá trị như giấy bạc Việt Nam Tín phiếu 1 đồng - 5 đồng - 10 đồng - 20 đồng - 50 đồng - 100 đồng - 500 đồng Điều 2 Những Tín phiếu kể trên sẽ chiểu nguyên giá đối lấy giấy bạc Việt Nam. Điều 3 Tổng số giá trị những Tín phiếu được phát hành theo Điều 1 Sắc lệnh này không được quá Một trăm triệu. Điều 4 Những Tín phiếu ấy được phép lưu hành như giấy bạc Việt Nam. Điều 5 Người nào có hành động phá hoại giá trị những Tín phiếu ấy sẽ bị truy tố trước Toà án quân sự. Điều 6 Một nghị định của Đạo phái viện Chính phủ tại miền Nam sẽ ấn định những chi tiết thi hành Sắc lệnh này. Điều 7 Các ông Bộ trởng Bộ Tài chính Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban hành chính Trung bộ chiểu Sắc lệnh thi hành. Hồ Chí Minh Đã ký

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0