TAILIEUCHUNG - Di tích lịch sử đền hùng(phần 2)

Danh sách 100 người con trai từ bọc trăm trứng Lân Lang làm vua 49 người con theo cha Lạc Long Quân là: Xích Lang, Quynh Lang, Mật Lang, Thái Lang, Vĩ Lang, Huân Lang, Yên Lang, Tiên Lang, Diên Lang, Tích Lang, Tập Lang, Ngọ Lang, Cấp Lang, Tiếu Lang, Hộ Lang, Thục Lang, Khuyến Lang, Chiêm Lang, Vân Lang, Khương Lang, La Lang, Tuần Lang, Tân Lang, Quyền Lang, Đường Lang, Kiều Lang, Dũng Lang, Aác Lang, Tảo Lang, Liệt Lang, Ưu Lang, Nhiễu Lang, Lý Lang, Châm Lang, Tường Lang, Chóc Lang, Sáp Lang, Cốc Lang, Nhật. | Danh sách 100 người con trai từ bọc trăm trứng Lân Lang làm vua 49 người con theo cha Lạc Long Quân là Xích Lang Quynh Lang Mật Lang Thái Lang Vĩ Lang Huân Lang Yên Lang Tiên Lang Diên Lang Tích Lang Tập Lang Ngọ Lang Cấp Lang Tiếu Lang Hộ Lang Thục Lang Khuyến Lang Chiêm Lang Vân Lang Khương Lang La Lang Tuần Lang Tân Lang Quyền Lang Đường Lang Kiều Lang Dũng Lang Aác Lang Tảo Lang Liệt Lang Ưu Lang Nhiễu Lang Lý Lang Châm Lang Tường Lang Chóc Lang Sáp Lang Cốc Lang Nhật Lang Sái Lang Chiêu Lang Hoạt Lang Điển Lang Thành Lang Thuận Lang Tâm Lang Thái Lang Triệu Lang lích Lang. 50 người con trai theo mẹ Âu Cơ là Hương Lang Kiểm Lang Thần Lang Văn Lang Vũ Lang Linh Lang Hắc Lang Thịnh Lang Quân Lang Kiêm Lang Tế Lang Mã Lang Chiến Lang Khang Lang Chinh Lang Đào Lang Nguyên Lang Phiên Lang Xuyến Lang Yến Lang Thiếp Lang Bảo Lang Chừng Lang Tài Lang Triệu Lang Cố Lang Lưu Lang Lô Lang Quế Lang Diêm Lang Huyền Lang Nhị Lang Tào Lang Ngyuệt Lang Sâm Lang Lâm Lang Triều Lang Quán Lang Cánh Lang Ôốc Lang Lôi Lang Châu Lang Việt Lang Vệ Lang Mãn Lang Long Lang Trình Lang Tòng Lang Tuấn Lang Thanh Lang. 7. Di tích khảo cổ và sử cũ. Di tích khảo cổ Trên địa bàn Vĩnh Phú tức bộ Văn Lang cũ phát hiện được trên 70 di chỉ khảo cổ thời Hùng Vương tính tới 1992 . Nếu lấy đền Hùng làm trung tâm quay một vòng bán kính 20 km thì có gần 50 di tích nằm trong vòng đó phần lớn tập trung ở vùng Lâm Thao cũ và Việt Trì. Gần 50 di tích đó là Phùng Nguyên Gò Mun Đồi Dung Gò Ông Kế Gò Miếu Ngỏ Đỗ Nội Gan Bản Nguyên Đồng Đường Chùa Cao Thành Dền Đồng Đậu Con Gò Chiền Mã Nguội Liên Minh Xóm Kiếu Gò Con Lợn Gò Mồng Gò Tro trên Gò Tro dưới Đồng Sấu Gò Tôm Gò Thế Gò Gai Gò Con Cá Gò Thờ Gò Ghệ Đồi Hoàng Long Mả Nứa Lê Lợi Đồi Giàm Làng Cả Mã Lao Núi Voi Gò Vừng Gò Dền Đôn Nhân Bình Sơn Đồng Quế Gò Re Gò Diễn Gò Bún Gò Sanh Gò Ông Tiễn Gò Ma Lầy Thọ Sơn. Hơn 20 di chỉ phân bố tương đối tản mạn ngoài bán kính nói trên là Gò Chùa Gò Trại Gò Või Vạn Thắng Nhà Quỳnh huyện Sông Thao Lũng Hòa Nghĩa Lập .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT