TAILIEUCHUNG - LỆ HẠCH (Kỳ 1)

Xuất xứ: Bản Thảo Diễn Nghĩa. Tên khác: Lệ hạch, Đan Lệ (Bản Thảo Cương Mục), Sơn Chi, Thiên Chi, Đại Lệ, Nhuế, Hỏa Chi, Đan Chi, Xích Chi, Kim Chi, Hỏa Thực, Nhân Chi, Quế Chi, Tử Chi, Thần Chi, Lôi Chi, Ly Chi, Cam Dịch, Trắc Sinh, Lệ Chi Nhục, Lệ Cẩm, Thập Bát Nương, Ngũ Đức Tử, Thiên Cấu Tử, Ngọc Tình Tử, Cam Lộ Thủy, Yến Hấp Tử, Sanh Xà Châu, Hải Sơn Tiên Nhân, Đỉnh Tọa Chân Nhân, Phong Y Tiên Tử, Trứu Ngọc Thiên Tương (Hòa Hán Dược Khảo). . | LỆ HẠCH Kỳ 1 Xuất xứ Bản Thảo Diễn Nghĩa. Tên khác Lệ hạch Đan Lệ Bản Thảo Cương Mục Sơn Chi Thiên Chi Đại Lệ Nhuế Hỏa Chi Đan Chi Xích Chi Kim Chi Hỏa Thực Nhân Chi Quế Chi Tử Chi Thần Chi Lôi Chi Ly Chi Cam Dịch Trắc Sinh Lệ Chi Nhục Lệ Cẩm Thập Bát Nương Ngũ Đức Tử Thiên Cấu Tử Ngọc Tình Tử Cam Lộ Thủy Yến Hấp Tử Sanh Xà Châu Hải Sơn Tiên Nhân Đỉnh Tọa Chân Nhân Phong Y Tiên Tử Trứu Ngọc Thiên Tương Hòa Hán Dược Khảo . Tác dụng Lý khí chỉ thống khu hàn tán trệ Trung Dược Học . Hành khí tán kết khứ hàn chỉ thống Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc Dược Điển . Tán khí trệ khứ hàn thấp Đông Dược Học Thiết Yếu . Chủ trị Trị Tâm thống Tiểu trường khí Bản Thảo Diễn Nghĩa . Trị đau do sán khí hành kinh đau Bản Thảo Cương Mục . Trị dạ dày đau phụ nữ huyết khí thống Bản Thảo Bị Yếu . Trị các chứng hàn sán bụng đau dịch hoàn sưng đau Can khí uất trệ dạ dày đau mạn tính khí huyết ứ trệ bụng đau trước khi hành kinh và sau khi sinh Trung Dược Học . Trị hàn sán bụng đau dịch hoàn sưng đau Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc Dược Điển . Liều dùng 10-15g sắc uống hoặc cho vào thuốc hoàn tán. Lúc dùng nên gĩa nát. Kiêng kỵ Chỉ dùng trong trường hợp khí trệ do hàn thấp Trung Dược Học . Không phải là sán khí thuộc hàn thấp ít dùng Đông Dược Học Thiết Yếu . Đơn thuốc kinh nghiệm Trị mụn nhọt Múi vải Lệ chi nhục giá nát với Ô mai thành cao đắp lên nhọt Tế Sinh Bí Lãm . Trị mụn nhọt 5-7 múi vải gĩa nát với hồ nếp làm thành cao dán lên mụn nhọt để hở miệng Phổ Tế Phương . Trị răng đau dùng quả Vải cả vỏ đốt tồn tính tán bột sát vào răng thì khỏi Phổ Tế Phương . Trị đau do khí huyết Lệ chi hạch đốt tồn tính 20g Hương phụ 40g. Tán bột. Mỗi lần uống 8g với nước muối và rượu Quân Thống Tán - Phụ Nhân Lương Phương

TỪ KHÓA LIÊN QUAN