TAILIEUCHUNG - Phối giống cho dê

Đối với dê cái phối giống lần đầu khi dê đạt tuổi và khối lượng tối thiểu cần thiết, như dê Bách thảo lúc 7-9 tháng tuổi, khối lượng phải đạt 19-20kg. Trong thực tế sản xuất, thường bỏ qua hai lần động dục đầu tiên sau đó mới phối giống. Đối với dê cái đang sinh sản, thường sau đẻ1,5-2 tháng dê đã phục hồi sức khoẻ và có thể phối giống lại. | Phối giống cho dê Nguồn Đối với dê cái phối giống lần đầu khi dê đạt tuổi và khối lượng tối thiểu cần thiết như dê Bách thảo lúc 7-9 tháng tuổi khối lượng phải đạt 19-20kg. Trong thực tế sản xuất thường bỏ qua hai lần động dục đầu tiên sau đó mới phối giống. Đối với dê cái đang sinh sản thường sau đẻ 1 5-2 tháng dê đã phục hồi sức khoẻ và có thể phối giống lại. Tuyệt đối không cho dê đực giống phối với dê cái là quan hệ chị em ruột hoặc con cháu của dê đực giống đó. Chu kỳ động dục của dê là 19-21 ngày. Động dục kéo dài1-3 ngày. Khi động dục âm hộ hơi sưng đỏ hồng chảy dịch nhờn kêu la bỏ ăn nhảy lên lưng con khác nếu đang tiết sữa thì giảm sữa đột ngột. Sau khi phát hiện thấy triệu chứng động dục bằng cách quan sát theo dõi hoặc sử dụng đực đeo bao dương vật thì sau 18-36 giờ cho dê giao phối là thích hợp. Trong sản xuất thường khi phát hiện dê động dục ngày hôm nay thì sáng sớm hôm sau cho giao phối 2 lần sáng và chiều là thích hợp. Phải có sổ theo dõi phối giống để ghi chép ngày phối kết quả phối giống và dự định ngày dê đẻ để đỡ đẻ cho .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN