TAILIEUCHUNG - Đại cương về động cơ điện một chiều

Tham khảo tài liệu 'đại cương về động cơ điện một chiều', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chươngíí ĐỘNG cơ ĐIỆN MỘT CHIỂU Đại cương Đông cơ điên 1 chiều được sử dụng nhiều trong giao thông và những nơi cần điều chỉnh tốc đô liên tục trong dãi rông. Phân loại đông cơ 1 chiều cũng như máy phát kích thích đôc lập song song nối tiếp và hổn hợp Mở máy động cơ điện í chiều. Yêu cầu - Mômen mở máy càng lớn càng tốt để dể dàng thích ứng với tải - Dòng điên mở máy càng bé càng tốt Các phương pháp mở máy. 1. Mở máy trực tiếp Theo phương pháp này khi cần mở máy ta chỉ viêc đóng thẳng đông cơ vào lưới. Đặc điểm của phương pháp Tại t 0 khi đó n 0 nên E Ceộ n 0 dòng điên mở máy lúc đó là Imm U--E u vì Rư rất bĐ thường Rư 0 2 -Ru Ru 0 1 nên Imm 5-10 Iđm Hình 7. í Mở máy nhờ biến trở Phương pháp này chỉ được áp dụng cho các đông cơ có công suất bé vì với các đông cơ này Rư tương đối lớn 2. Mở máy nhờ biến trở. Sơ đổ mở máy như hình . Do có biến trở mắc nối tiếp vào mạch phần ứng nên dòng điên mở máy được tính. ỉ - u - E u mm Ru Rf Ru Rf u u Điên trở Rf được chọn sao cho Imm 1 4-1 7 Iđm đối với đông cơ lớn và Imm 2 0-2 5 Iđm với đông cơ bé. Theo sơ đổ hình quá trình mở máy được tiến hành như sau Khi t 0 con trượt của Rđc để ở vị trí b để ột có Hình Quá trình mở máy nhờ biến trở mắc vào mạch phần giá trị cực đại chuyển mạch CM đặt ở vị trí số 1 toàn bô điên trở phụ được nối nối tiếp với dq phần ứng Khi t 0 đông cơ được đóng vào lưới điên có dòng điên Iư và ột phần ứng sẽ xuất hiên mômen M CMỘIư nếu M MC đông cơ sẽ quay tốc đô đông cơ tăng từ 0 đến 1 giá trị nào đó tăng theo n E Ceộtn . Khi E tăng lên thì I U - E giảm xuống e u Ru Rf Máy điên 2 52 dẫn tới M giảm xuống gia tốc giảm xuống. Iư và M giảm theo quy luật hàm mũ phụ thuộc vào hằng số thời gian Rư-Lư của dây quấn phần ứng. Tại thời điểm t t1 khi Iư 1 1 - 1 3 Iđm quay chuyển mạch sang vị trí 2 cắt bớt một phần Rf ra khỏi mạch phần ứng dòng điên Iư lại tăng lên M tăng lên và n lại tiếp tục tăng. Iư và M tăng gần như tức thời vì Rư rất bé. Quá trình cứ tiếp tục như vậy cho đến khi toàn bộ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
33    8    0