TAILIEUCHUNG - Nuôi lợn rừng-nghề hốt bạc

Từ xưa đến nay, chúng ta chỉ tập trung nuôi các loài lợn đã được thuần hóa, ta gọi là lợn nhà. Hầu như cả thế giới đều nuôi lợn. Lợn là một trong những loài cung cấp thịt chủ yếu cho con người. Vì vậy, nước nào cũng có những viện nghiên cứu chuyên đi sâu về kỹ thuật nuôi lợn. Nhỏ như nước mình mà cũng có biết bao cơ sở nghiên cứu về lợn. | TKT 1 A 1 Ầ 1 Ấ J 1 Nuôi lợn rừng-nghê hôt bạc Nguồn Từ xưa đến nay chúng ta chỉ tập trung nuôi các loài lợn đã được thuần hóa ta gọi là lợn nhà. Hầu như cả thế giới đều nuôi lợn. Lợn là một trong những loài cung cấp thịt chủ yếu cho con người. Vì vậy nước nào cũng có những viện nghiên cứu chuyên đi sâu về kỹ thuật nuôi lợn. Nhỏ như nước mình mà cũng có biết bao cơ sở nghiên cứu về lợn. Kỹ thuật nuôi lợn đã được hoàn chỉnh chi tiết tới. hết nội dung Người ta đã in các tài liệu đó thành một tuyển tập dày hơn cả những bộ từ điển khổng lồ. Muốn biết gì về nuôi lợn thì ở đó có tất. Thế mà gần đây việc nuôi lợn lại nẩy ra một hướng mới đó là việc nuôi lợn rừng. Cái thú tìm ăn thịt động vật rừng của thực khách đã bị công ước CITES ngăn cản. Vì vậy chỉ còn cách đem chúng vào nuôi cho sinh đàn sinh đống rồi thì có ăn cũng là ăn động vật nuôi. Do đó con lợn rừng hung dữ đã được đưa vào gây nuôi như tổ tiên của nó đã được thuần dưỡng từ ngàn xưa. Nay lại tới con lợn rừng. Cách đây ít năm một số người qua Thái Lan và học được cách nuôi lợn rừng. Cũng có người đã tự mầy mò để nuôi được chúng. Cho tới nay ta cũng có được một số cơ sở nuôi thành công lợn rừng. Giá lợn rừng cũng rất cao có lúc tới cả chục lần so với lợn nhà. Vì vậy rất nhiều người đã nhấp nhổm nhòm ngó cách nuôi mơ ước tìm ra được một nghề mới hốt bạc. Cách nuôi lợn rừng cũng không khó. Có người còn chủ quan cho rằng Dễ hơn cả nuôi lợn nhà. Không phải lợn rừng là phải nuôi ở rừng. Ta có thể nuôi chúng ở bất cứ đâu. Tuy nhiên phải nắm vững một số đặc điểm và tập tính của nó để thu xếp chỗ nuôi. Nên chọn chỗ đất cao và thoát được nước để bố trí nuôi lợn rừng. Không đưa chúng vào nơi đất thấp trũng nước hoặc khó thoát nước. Chỗ nuôi cũng nên có nguồn nước sạch. Nó không những cung cấp đủ nước cho lợn uống mà quan trọng hơn là nó sẽ duy trì được hệ thực vật phong phú tại nơi nuôi chúng và giữ được độ ẩm thích hợp. Không nên tận dụng các chuồng trại cũ đã nuôi lợn nhà để thả lợn rừng. Mầm bệnh tồn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN