TAILIEUCHUNG - Làm chủ nghệ thuật thuyết phục (phần cuối)

Làm chủ nghệ thuật thuyết phục (phần cuối) Sau khi phân tích kỹ lưỡng 6 nguyên tắc của nghệ thuật thuyết phục, trong phần cuối bài viết này, tác giả Robert cho rằng, các nguyên tắc này nên được kết hợp với nhau để tạo ra ảnh hưởng lớn nhất. Hãy kết nối tất cả dữ kiện với nhau Không có gì là mập mờ hay khó hiểu trong sáu nguyên tắc của nghệ thuật thuyết phục ở đây. Trên thực tế, sáu nguyên tắc này mã hoá khả năng thấu hiểu trực giác của bạn về cách thức mọi người. | X 1 1 V i 1 Ki Ki 1 z 1 Ầ Ẩ X Làm chủ nghệ thuật thuyêt phục phân cuôi Sau khi phân tích kỹ lưỡng 6 nguyên tắc của nghệ thuật thuyết phục trong phần cuối bài viết này tác giả Robert cho rằng các nguyên tắc này nên được kết hợp với nhau để tạo ra ảnh hưởng lớn nhất. Hãy kêt nôi tất cả dữ kiện với nhau Không có gì là mập mờ hay khó hiểu trong sáu nguyên tắc của nghệ thuật thuyết phục ở đây. Trên thực tế sáu nguyên tắc này mã hoá khả năng thấu hiểu trực giác của bạn về cách thức mọi người đánh giá thông tin và các quyết định chính thức. Kết quả là các nguyên tắc này rất dễ lĩnh hội mặc dù chúng không có cơ sở giáo dục chính thức của bộ môn Tâm lý học. Trong các buổi hội thảo và giới thiệu tôi tổ chức tôi đã học được hai mấu chốt cần nhấn mạnh. Thứ nhất mặc dù sáu nguyên tắc và các cách áp dụng chúng có thể được thảo luận riêng rẽ nhằm mục tiêu rõ ràng các nguyên tắc này nên được áp dụng kết hợp để tạo ra ảnh hưởng lớn nhất. Ví dụ khi thảo luận về tầm quan trọng của chuyên môn tôi gợi ý các giám đốc dùng các cuộc nói chuyện thông thường giao tiếp xã hội để thiết lập lòng tin. Nhưng các cuộc nói chuyện cũng tạo cơ hội để bạn thu thập thêm thông tin chứ không chỉ thể hiện chuyên môn của bạn. Trong lúc bạn đang thể hiện với các đối tác ở bữa tối những kỹ năng cần thiết trong công việc bạn cũng có thể học hỏi về lịch sử đối tác sở thích và những gì họ không thích - những thông tin sẽ giúp bạn định vị sự tương đồng thực sự và có thể đưa ra những lời ngợi khen chân thành. Bằng cách thể hiện trình độ chuyên môn và thiết lập mối quan hệ hoà hợp bạn sẽ nhân đôi sức mạnh thuyết phục của mình. Và nếu như bạn thành công trong bữa tiệc tối với đối tác bạn có thể khuyến khích những người khác cũng làm như thế nhờ vào khả năng thuyết phục của các bằng chứng xã hội. Vấn đề khác tôi muốn nhấn mạnh là quy tắc của đạo đức áp dụng trong môn khoa học về gây ảnh hưởng này cũng giống như cách áp dụng với mọi lĩnh vực khác của cuộc sống. Không chỉ là sai trái về mặt đạo đức khi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    2    0    10-08-2020
1    4    0    10-08-2020
13    3    0    10-08-2020
9    3    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    34    2