TAILIEUCHUNG - HUYỀN SÂM (Kỳ 1)

Tên Hán Việt khác: Vị thuốc huyền sâm còn gọi Trọng đài (Bản Kinh), Chính mã, Huyền đài, Lộc trường, Qủi tàng, Đoan (Ngô Phổ Bản Thảo), Hàm (Biệt Lục), Trục mã (Dược Tính Luận), Phức thảo (Khai Bảo Bản Thảo), Dã chi ma (Bản Thảo Cương Mục), Hắc sâm (Ngự Dược Viện), Nguyên sâm (Bản Thảo Thông Huyền), Sơn ma, Dã chi ma, Năng tiêu thảo, Lăng tiêu thảo, Huyền vũ tinh, Lộc dương sinh (Hòa Hán Dược Khảo), Đại nguyên sâm, Hắc nguyên sâm, Ô nguyên sâm, Khuê giác sâm, Trần nguyên sâm (Trung Quốc Dược Học Đại Từ. | HUYỀN SÂM Kỳ 1 Tên Hán Việt khác Vị thuốc huyền sâm còn gọi Trọng đài Bản Kinh Chính mã Huyền đài Lộc trường Qủi tàng Đoan Ngô Phổ Bản Thảo Hàm Biệt Lục Trục mã Dược Tính Luận Phức thảo Khai Bảo Bản Thảo Dã chi ma Bản Thảo Cương Mục Hắc sâm Ngự Dược Viện Nguyên sâm Bản Thảo Thông Huyền Sơn ma Dã chi ma Năng tiêu thảo Lăng tiêu thảo Huyền vũ tinh Lộc dương sinh Hòa Hán Dược Khảo Đại nguyên sâm Hắc nguyên sâm Ô nguyên sâm Khuê giác sâm Trần nguyên sâm Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển Sơn đương quy Hồ Nam Dược Vật Chí Thủy la bặc Triết Giang Trung Dược Chí . Tác dụng Tư âm giáng hỏa trừ phiền chỉ khát giải độc lợi yết hầu nhuận táo hoạt trường Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển . Tư âm giáng hỏa trừ phiền giải độc. Trị nhiệt bệnh phiền khát phát ban nóng trong xương đêm nằm không yên mồ hôi tự ra mồ hôi trộm táo bón thổ huyết chảy máu cam họng sưng đau phù thũng lao hạch Trung Dược Đại Từ Điển . Thanh Thận hỏa tư âm tăng dịch. Trị âm hư bạch hầu họng sưng đau ôn dịch độc ban sởi giải ôn tà thời khí trừ phiền nhiệt bứt rứt Đông Dược Học Thiết Yếu . Kiêng kỵ Tỳ vị có thấp tỳ hư tiêu chảy không dùng Trung Dược Học . Huyết thiếu mắt mờ đình ẩm hàn nhiệt chi mãn huyết hư bụng đau tỳ hư tiêu chảy không dùng Trung Dược Học . Kỵ Hoàng kỳ Can khương Đại táo Sơn thù. Phản Lê lô Bản Thảo Kinh Tập Chú . Âm hư mà không có nhiệt hoặc âm hư kèm tiêu chảy không dùng Đông Dược Học Thiết Yếu . Tỳ Vị có thấp Tỳ hư kèm tiêu chảy không dùng Lâm Sàng Thường Dụng Trung Dược Thủ Sách . Liều dùng 12 - 20g Đơn thuốc kinh nghiệm Trị các loại độc do rò Huyền sâm ngâm rượu uống hàng ngày Khai Bảo Bản Thảo . Trị loa lịch lâu năm Huyền sâm sống gĩa nát đắp 2 ngày thay một lần Quảng Lợi Phương . Trị gân máu đỏ lan đến đồng tử mắt Huyền sâm tán bột lấy nước cơm nấu gan Heo chấm ăn hàng ngày Tế Cấp Phương . Trị họng sưng phát ban Huyền sâm Thăng ma Cam thảo mỗi thứ 20g sắc với 3 chén nước còn 1 chén rưỡi uống nóng Huyền Sâm Thăng Ma Thang -Nam Dương Hoạt Nhân Thư Phương

TỪ KHÓA LIÊN QUAN