TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra toán hình học lớp 11

Tài liệu tham khảo Đề kiểm tra toán hình học lớp 11 | TRƯỜNG THPT SÓC SƠN KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP: MÔN : HÌNH HỌC 11 HỌ VÀ TÊN: ĐỀ 1: BÀI 1:Cho tứ diện ABCD có đáy ABC là tam giác vuông tại C và a) Chứng minh: b) Chứng minh: c) Trong mp(ABC) kẻ .Chứng minh: BÀI 2: Cho hình chóp có đáy là hình vuông ABCD cạnh a ; và . a) Tính khoảng cách từ đỉnh S đến mp(ABCD) b) Gọi M , N lần lượt là trung điểm của SC ; minh: c) Tính góc giữa SD và mp(SBC) BÀI LÀM TRƯỜNG THPT SÓC SƠN KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP: MÔN : HÌNH HỌC 11 HỌ VÀ TÊN: ĐỀ 2: BÀI 1:Cho tứ diện ABCD có đáy BCD là tam giác vuông tại C và a) Chứng minh: b) Chứng minh: c) Trong mp(BCD) kẻ .Chứng minh: BÀI 2: Cho hình chóp có đáy là hình vuông ABCD cạnh a ; và . a) Tính khoảng cách từ đỉnh S đến mp(ABCD) b) Gọi M , N lần lượt là trung điểm của SA ; minh: c) Tính góc giữa SA và mp(SCD) BÀI LÀM

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT