TAILIEUCHUNG - Làm chủ nghệ thuật thuyết phục (phần 4)

Làm chủ nghệ thuật thuyết phục (phần 4) Trong bài viết đăng trên tạp chí Havard Business Review gần đây, tác giả, đồng thời là nhà tâm lý học nổi tiếng Robert đã trình bày các nguyên tắc của nghệ thuật thuyết phục, trong đó ông đã đề cập đến nguyên tắc chuyên môn và khan hiếm. Nguyên tắc chuyên môn Mọi người sẽ tham khảo ý kiến các chuyên gia. Áp dụng: Hãy thể hiện chuyên môn của bạn; đừng cho rằng mọi người hiển nhiên thấy được chuyên môn của bạn. Hai nghìn năm trước, một nhà thơ La. | Làm chủ nghệ thuật thuyêt phục phần 4 Trong bài viêt đăng trên tạp chí Havard Business Review gần đây tác giả đồng thời là nhà tâm lý học nổi tiêng Robert đã trình bày các nguyên tắc của nghệ thuật thuyêt phục trong đó ông đã đề cập đên nguyên tắc chuyên môn và khan hiêm. Nguyên tắc chuyên môn Mọi người sẽ tham khảo ý kiến các chuyên gia. Áp dụng Hãy thể hiện chuyên môn của bạn đừng cho rằng mọi người hiển nhiên thấy được chuyên môn của bạn. Hai nghìn năm trước một nhà thơ La Mã Virgil đã cho lời khuyên đơn giản này cho những ai đang tìm kiếm sự lựa chọn đúng đắn Hãy tin vào chuyên gia . Điều này có thể là một lời khuyên tốt hoặc không phải như vậy nhưng theo miêu tả cách thức con người thực sự đã làm chúng ta không thể bác bỏ lại lời khuyên này. Ví dụ khi các phương tiện truyền thông giới thiệu quan điểm của một chuyên gia uyên bác về một chủ đề nào đó tác động của ý kiến này rất mạnh mẽ. Câu chuyện về ý kiến của một chuyên gia trong tờ New York Times có liên hệ với 2 sự thay đổi ý kiến của toàn dân trên cả nước theo một nghiên cứu của Tổng hợp ý kiến toàn dân theo quý năm 1993. Và các nhà nghiên cứu viết trong Tổng hợp Khoa học chính trị Hoa Kì năm 1987 nhận thấy khi người ta phát sóng ý kiến của chuyên gia trên truyền hình toàn quốc ý kiến toàn dân có thể thay đổi đến 4 . Một người hoài nghi về luận điểm này có thể tranh cãi rằng những nghiên cứu này chỉ chứng minh rằng sự không có chính kiến dễ thay đổi của công chúng. Nhưng lời giải thích công bằng hơn cho vấn đề này đó là trong bối cảnh phức tạp hỗn loạn của cuộc sống hiện đại một ý kiến chuyên gia có chọn lọc là một hướng dẫn ngắn nhất có giá trị và hiệu quả để đưa ra các quyết định. Thực tế một vài câu hỏi có thể trong các trường hợp luật pháp tài chính y tế hay kỹ thuật đòi hỏi các kiến thức chuyên ngành để trả lời và chúng ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng vào các chuyên gia. Do người ta có lí do tốt để tìm đến các chuyên gia nhà quản lý nên chịu khó đảm bảo rằng họ đã thành

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
35    25    0    09-08-2020
4    4    0    09-08-2020
17    13    0    09-08-2020
8    6    0    09-08-2020
21    9    0    09-08-2020
12    4    0    09-08-2020
7    5    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    34    2