TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra toán giải tích lớp 11

Tài liệu tham khảo Đề kiểm tra toán giải tích lớp 11 | TRƯỜNG THPT SÓC SƠN LỚP: HỌ VÀ TÊN: KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN: ĐẠI SỐ-GIẢI TÍCH 11 Câu 1:( 2 điểm) Tìm giới hạn sau: Câu 2: ( 3 điểm) Cho hàm số .Xét tính liên tục của hàm số đã cho tại điểm x0=3 Câu 3 : (5 điểm) Cho hàm số a)Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số trên tại điểm (-1;-8) 2,5(đ) b) Giải bất phương trình 2,5 (điểm) BÀI LÀM ĐÁP ÁN Câu 1:(2 điểm) * = 1 (điểm) = 0,5 (điểm) = 0,5 (điểm) Câu 2: (3 điểm) * Tập xác định: D=R 0,5 ( điểm) * f(3) = 3 +2 = 5 0,5 (điểm) * = = 0,5 (điểm) = =1 0,5 (điểm) * Suy ra : f(3) 0,5 (điểm) * Vậy : Hàm số đã cho không liên tục tại điểm x0 =2 0,5 (điểm) Câu 3 : (5 điểm ) a) * 1 (điểm) * 0,5 (điểm) * Vậy tiếp tuyến của đồ thị hàm số trên tại (-1;-8) là: y = 12.(x+1)-8 0,5 (điểm) Hay: y = 12x +4 0,5 (điểm) b) * 1 ( điểm) 1 ( điểm) * Vậy:Tập nghiệm của bpt là: 0,5 (điêm)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
125    4    0    09-08-2020
2    3    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN