TAILIEUCHUNG - Làm chủ nghệ thuật thuyết phục (phần 2)

Làm chủ nghệ thuật thuyết phục (phần 2) Khi nghiên cứu về nghệ thuật thuyết phục, tác giả Robert đã chỉ ra rằng, hai trong số các nguyên tắc của nghệ thuật này là kết nối và tương tác. Nguyên tắc kết nối thể hiện ở chỗ "mọi người thích những ai thích họ", còn nguyên tắc tương tác chứng tỏ rằng "mọi người đều đền đáp cho ai đối tốt với họ". Nguyên tắc: Kết nối Áp dụng: phát hiện sự tương đồng thực sự và đưa ra những lời khen thực lòng. Hiện tượng bán lẻ trong trường hợp buổi. | 1 1 V i 1 Ki Ki 1 z 1 Ầ Làm chủ nghệ thuật thuyêt phục phân 2 Khi nghiên cứu về nghệ thuật thuyết phục tác giả Robert đã chỉ ra rằng hai trong số các nguyên tắc của nghệ thuật này là kết nối và tương tác. Nguyên tắc kết nối thể hiện ở chỗ mọi người thích những ai thích họ còn nguyên tắc tương tác chứng tỏ rằng mọi người đều đền đáp cho ai đối tốt với họ . Nguyên tắc Kêt nối Áp dụng phát hiện sự tương đồng thực sự và đưa ra những lời khen thực lòng. Hiện tượng bán lẻ trong trường hợp buổi tiệc của Tupperware là minh hoạ rõ ràng trên thực tế của nguyên tắc này. Bữa tiệc trưng bày sản phẩm của Tupperware được tổ chức bởi một cá nhân thường là một phụ nữ người sẽ mời đến nhà mình một loạt bạn bè hàng xóm và họ hàng. Tình cảm của khách mời dành cho nữ chủ nhân sẽ khiến họ mua hàng hoá của chủ nhà một động lực mua hàng đã được khẳng định trong nghiên cứu năm 1990 về quyết định mua hàng ở các bữa tiệc trưng bày sản phẩm. Jonathan Frenzen và Harry Davis hai nhà nghiên cứu viết trong cuốn Tạp chí chuyên đề Nghiên cứu khách hàng nhận xét sự quý mến của khách với nữ chủ nhân đáng giá gấp hai lần cân nhắc của họ với hàng hoá họ mua trong việc đưa ra quyết định mua hàng. Bởi vậy khi khách ở bữa tiệc Tupperware mua hàng họ không chỉ mua để làm hài lòng bản thân họ. Họ đang mua hàng để làm hài lòng cả nữ chủ nhà nữa. Điều gì thực sự xảy ra ở những bữa tiệc Tupperware cũng thực sự xảy ra với công việc kinh doanh nói chung Bạn muốn gây ảnh hưởng tới người khác và có nhiều bạn bè bằng cách nào Các nghiên cứu có kiểm soát đã xác định ra một vài nhân tố làm tăng sự kết nối một cách đáng tin cậy nhưng trong đó có hai nhân tố đặc biệt quan trọng - là sự tương đồng và lời ngợi khen. Nói theo nghĩa đen sự tương đồng bao giờ cũng kéo mọi người vào gần nhau hơn. Trong một thí nghiệm báo cáo đăng trên Tạp chí chuyên đề Tính cách cá nhân năm 1968 những người tham gia đứng gần nhau hơn về mặt khoảng cách sau khi họ biết rằng họ cùng chia sẻ cùng một niềm tin chính trị và giá trị xã

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    3    0    15-08-2020
257    4    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
288    4    0
3    4    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN