TAILIEUCHUNG - Biến tần Toshiba

Bộ điều khiển động cơ xoay chiều , 1 chiều SSD | HOANG HOA JSC BIẾN TẦN TOSHIBA VF-S11 Hướng dẫn lựa chọn vận hành Công ty cổ phần thương mại công nghệ Hoàng Hoa 527 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội HOANG HOA JSC VF-S11 TOSHIBA CÔNG TY CỔ PHẦN thương mại công nghệ hoàng hoa 527 HOÀNG HOA THÁM BA ĐÌNH HÀ NỘI E 4 Tel 84-4 Fax 8329566 Email congnghe03@ Website --- ---- Chuyên CHUYÊN CHUYỂN GIAO THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO Cung cấp B ộ đ i ề u khi ể n độ ng c ơ xoay chi ề u 1 chi ề u SSD Anh Toshiba Nh ật . B ộ kh ở i độ ng m ề m Fairford Anh . Độ ng c ơ đ i ệ n m ột chi ề u xoay chi ề u servo Yaskawa Toshiba Thrige Đức Trung Quố c. Ngu ồ n chuyên d ụng UPS ổ n áp ngu ồ n t ần s ố Liebert Mỹ APC Đài Loan . Thướ c đ o độ dài hi ệ n s ố Newall Anh . Thi ế t b ị công ngh ệ Omron Nh ật senso PLC đ i ề u khi ể n nhi ệ t độ áp su ất. Linh ki ệ n bán d ẫn công su ất IXYS Đứ c IGBT Thyristo Diot Varisto IC. Thi ế t b ị đ o l ường ki ể m đị nh thí nghi ệ m đ ào t ạo c ủ a các n ướ c công nghiệp. Thi ế t b ị giáo d ụ c và đ ào t ạ o Hàn Qu ố c Italia Vi ệ t Nam. Ch ế tạo Ph ần m ề m chuyên dụ ng scada cho máy dây chuy ề n công nghiệp. T ủ đ i ề u khi ể n tự độ ng tủ kh ở i độ ng tủ phân ph ố i máy chuyên dùng. 1 527 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình Hà Nội Đồng Tuấn Hiệp - Tel 084-4 8346914. Fax 084-4 8329566. Website . E-mail congnghe03@ HOANG HOA JSC VF-S11 TOSHIBA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ HOÀNG HOA 527 HOÀNG HOA THÁM BA ĐÌNH HÀ NỘI Tel 84-4 Fax 8329566 Email congnghe03@ Website HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIẾN TẦN VF-S11 Thiết bị biến tần VF-S11 của Toshiba Schneider Inverter Corporation đã đạt được các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như ISO-9001 ISO-14001 CE. Thiết bị biến tần dùng điều khiển động cơ không đồng bộ sử dụng rất tiện lợi và đảm bảo đủ công suất của động cơ trong quá trình hoạt động. Giải công suất của biến tần Áp vào ra Giải công suất kW .

TÀI LIỆU HOT