TAILIEUCHUNG - In nội dung file trong thư mục

In nội dung file trong thư mục Với Print Folder bạn có thể tạo ra một danh sách tên file chỉ trong nháy mắt. Bạn cũng có thể chỉ cần vài giây để tạo ra một list nhạc cho đĩa MP3. Chương trình Print Folder tải tại . Sau khi tải về và cài đặt, muốn in danh sách các file trong thư mục nào, bạn nhấp chuột phải lên nó rồi chọn PrintFolder, ngay lập tức một danh sách các file trong đó sẽ được liệt kê. Sau đó, nhấn Ctrl + S hoặc bấm lên biểu tượng. Mục Type of. | In nội dung file trong thư mục Với Print Folder bạn có thể tạo ra một danh sách tên file chỉ trong nháy mắt. Bạn cũng có thể chỉ cần vài giây để tạo ra một list nhạc cho đĩa MP3. Chương trình Print Folder tải tại http 68bjzx. Sau khi tải về và cài đặt muốn in danh sách các file trong thư mục nào bạn nhấp chuột phải lên nó rồi chọn PrintFolder ngay lập tức một danh sách các file trong đó sẽ được liệt kê. Sau đó nhấn Ctrl S hoặc bấm lên biểu tượng. Mục Type of File bạn chọn là Rich text format sau đó đặt tên cho file rồi nhấn Save để lưu lại. Khi đó tất cả những file và thư mục con trong thư mục lớn sẽ được liệt kê để bạn tham khảo. Để tùy chọn in thêm những chi tiết khác liên quan đến file bạn vào thẻ Options Edit Include fileinfo. Trong này chứa một loạt các chi tiết để bạn in thêm cho mỗi file chẳng hạn như chọn Filename FNAM để in thêm tên file Extension FEXT để in thêm tên phần mở rộng của file Size SIZE để hiển thị kích thước file Number NUMB để liệt kê file theo số thứ tự. Thẻ Format output là các tùy chọn lưu file danh sách bạn có thể chọn Normal mặc định của chương trình hoặc những định dạng khác tùy nhu cầu. Thẻ Include filetime chứa các tùy chọn Date DATE để biết ngày tạo ra file Time TIME là thời gian file được tạo ra. Thẻ MP3-info ID3 chứa các thông tin hữu ích cho việc tạo list cho CD nhạc MP3 như Title MP3_TIT - tên bản nhạc Artist MP3_ART để in thêm tên ca sĩ hoặc tác giả. Muốn in thêm phần nào đánh chọn vào nó rồi bấm OK để lưu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
132    18    0
64    14    0