TAILIEUCHUNG - Xử lý dứa Cayen ra hoa trái vụ

Nhiều công trình nghiên cứu về kỹ thuật xử lý dứa ra hoa trái vụ nhằm rải vụ thu hoạch đã được Viện Nghiên cứu rau quả phối hợp với các cơ sở trồng dứa ở nhiều địa phương khác nhau thực hiện trong những năm gần đây cho kết quả rất tốt. Các biện pháp rải vụ thu hoạch bao gồm: trồng nhiều giống dứa khác nhau, nhiều loại chồi (có kích thước và khối lượng) khác nhau vào các tháng khác nhau; dùng các loại hoá chất để xử lý cho dứa ra hoa theo ý muốn như. | Xử lý dứa Cayen ra hoa trái vụ Nhiều công trình nghiên cứu về kỹ thuật xử lý dứa ra hoa trái vụ nhằm rải vụ thu hoạch đã được Viện Nghiên cứu rau quả phối hợp với các cơ sở trồng dứa ở nhiều địa phương khác nhau thực hiện trong những năm gần đây cho kết quả rất tốt. Các biện pháp rải vụ thu hoạch bao gồm trồng nhiều giống dứa khác nhau nhiều loại chồi có kích thước và khối lượng khác nhau vào các tháng khác nhau dùng các loại hoá chất để xử lý cho dứa ra hoa theo ý muốn như ethrel ethephon đất đèn CaC2 hoặc NAA và các muối của chúng. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi giới thiệu qui trình xử lý dứa ra hoa trái vụ bằng hoá chất của Viện Nghiên cứu rau quả để bà con và các địa phương trồng dứa nghiên cứu và áp dụng. Tuổi cây xử lý Phải đạt từ 10-12 tháng sau trồng tương ứng với chiều cao từ 80-90cm và có 38-40 lá hoạt động. Thời gian xử lý trong ngày Đối với đất đèn khí đá thì nên xử lý vào ban đêm từ sau 19 giờ đến 23 giờ thì tỷ lệ cây ra hoa cao hơn nhiều so với xử lý ban ngày vì ban đêm các khí khổng trên lá mới mở hoàn toàn nên việc hấp thụ axetylen tốt hơn. Đối với ethrel hoặc ethephon có thể xử lý cả ban đêm và ban ngày vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát . Cả 2 loại hoá chất đất đèn và ethrel đều phải xử lý lại lần 2 sau lần 1 từ 2-3 ngày mới cho hiệu quả cao. Thời vụ xử lý Các thí nghiệm cho thấy có thể xử lý dứa ra hoa trái vụ từ tháng 4 đến đến tháng 11 tuy nhiên với các tỉnh phía Bắc thì tỷ lệ ra hoa cao nhất ở các tháng 4 5 và tháng 10 từ 8796 các tháng 7 8 do bị mưa nhiều cây sinh trưởng mạnh nên tỷ lệ ra hoa thường đạt thấp 72-73 . Những tháng này cần tăng nồng độ cao hơn từ 1 5 đến 2 lần so với các tháng 4 5. Với các tỉnh phía Nam các tháng 9 10 là các tháng mưa nhiều cây sinh trưởng mạnh khó xử lý bà con cần lưu ý tăng nồng độ như đã nói ở trên. Hoá chất xử lý Với đất đèn khô nên xử lý với khối lượng 1-1 5g cây loại tốt với đất đèn đã pha thành dung dịch nồng độ 1-1 5 rót vào nõn cây 50ml nõn. Để có hiệu quả cao khi sử dụng nên pha dung dịch đất đèn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN