TAILIEUCHUNG - Cách kết hợp nhiều file trong Word

Cách kết hợp nhiều file trong Word Chắc hẳn trong quá trình làm việc với Word, rất nhiều lần bạn mong muốn kết hợp các file tài liệu khác nhau vào cùng một file. Với cách thông thường bạn thường làm là mở file bạn cần dán vào rồi bôi đen tất cả, ấn copy, vào file bạn cần thêm rồi ấn paste để dán vào. Cách này sẽ rất mất thời gian. Có một cách đơn giản hơn nhiều giúp bạn thực hiện thao tác đó một cách nhanh nhất. . | r 1 1 Á J 1 1 Ă r 1 J u T 1 Cách kêt hợp nhiêu file trong Word Chắc hẳn trong quá trình làm việc với Word rất nhiều lần bạn mong muốn kết hợp các file tài liệu khác nhau vào cùng một file. Với cách thông thường bạn thường làm là mở file bạn cần dán vào rồi bôi đen tất cả ấn copy vào file bạn cần thêm rồi ấn paste để dán vào. Cách này sẽ rất mất thời gian. Có một cách đơn giản hơn nhiều giúp bạn thực hiện thao tác đó một cách nhanh nhất. Bạn hãy thực hiện theo 3 bước sau 1. Trong file chính bạn hãy để con chuột vào vị trí bạn cần thêm tài liệu khác vào. 2. Bạn vào mục Insert trên thanh công cụ. Sau đó ấn File. cũn Chẽn nhiêu têp. doc - Microsoft Word 3. Tìm tài liệu bạn cần thêm vào kích vào tài liệu đó và sau đó ấn vào nút Insert ở bên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    4    0    13-08-2020
1    7    0    13-08-2020
7    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
132    18    0
64    14    0