TAILIEUCHUNG - Bài giảng Quản trị ngoại thương - Đinh Văn Mậu

Bài giảng Quản trị ngoại thương của Đinh Văn Mậu gồm 7 chương: Chương 1 - Các điều kiện thương mại quốc tế, Chương 2 - Kỹ thuật đàm phán trong hợp đồng ngoại thương, Chương 3 - Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, Chương 4 - Tổ chức hợp đồng xuất nhập khẩu, Chương 5 - Các chứng từ thường sử dụng trong kinh doanh xuất nhập khẩu, Chương 6 - Nghiệp vụ hải quan, Chương 7 - Các tranh chấp, bất đồng trong hoạt động ngoại thương và cách giải quyết. | Bài giảng QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG Giáo trình chính: Giáo trình kỹ thuật ngoại thương, Đoàn Thị Hồng Vân, NXB Lao động xã hội, 2007 Tham khảo Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương, Vũ Hữu Tửu, Trường đại học ngoại thương, NXB Giáo dục Incoterms 2000, ICC Commercial Correspondence, , Oxford University Press 2003 Exporting and the Export contract, James R. Pinnells, Prodec 1994 Kỹ thuật Ngoại thương, Dương Hữu Hạnh ĐINH VĂN MẬU NỘI DUNG Chương I. Các điều kiện thương mại quốc tế (international commercial terms) Chương 2. Kỹ thuật đàm phán trong hợp đồng ngoại thương Chương 3. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Chương 4. Tổ chức hợp đồng xuất nhập khẩu Chương 5. Các chứng từ thường sử dụng trong kinh doanh xuất nhập khẩu Chương 6. Nghiệp vụ hải quan Chương 7 Các tranh chấp, bất đồng trong hoạt động ngoại thương và cách giải quyết ĐINH VĂN MẬU Chương I. Các điều kiện thương mại quốc tế (international commercial terms) Giới thiệu chung về INCOTERMS Nội dung của Incoterms 2000 Những thay đổi ở Incoterms 2000 so với Incoterms 1990 Những lưu ý khi sử dụng Incoterms Những biến dạng của Incoterms ĐINH VĂN MẬU Giới thiệu chung về INCOTERMS Mục đích và phạm vi ứng dụng Incoterms Incoterms là bộ quy tắc do Phòng Thương mại quốc tế (ICC) phát hành để giải thích các điều kiện thương mại quốc tế + Mục đích: Cung cấp một bộ quy tắc quốc tế để giải thích những điều kiện thương mại thông dụng nhất trong ngoại thương ĐINH VĂN MẬU Mục đích và phạm vi ứng dụng Incoterms + Phạm vi ứng dụng - Incoterms làm rõ sự phân chia trách nhiệm, chi phí và rủi ro trong quá trình chuyển hàng từ người bán đến người mua Chí phí ở đây là chi phí giao nhận hàng hóa Trách nhiệm là trách nhiệm đối với sự rủi ro đối với hàng hóa Incoterm chỉ áp dụng đối với hàng hóa hữu hình Đối tượng điều chỉnh là người bán và người mua (không bao gồm người vận chuyển) Incoterms không đề cập đến - Chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa và các quyền về tài sản khác - Sự vi phạm hợp đồng và các hậu quả của

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT