TAILIEUCHUNG - Tổng kết chương IV từ trường

Là tương tác lực giữa nam châm, hoặc các dòng điện với nhau. C2: Từ trường là gì? Là dạng vật chất đặc biệt bao xung quanh một dòng điện hoặc một nam châm, có tác dụng lực lên dòng điện hoặc nam châm khác đặt trong nó. C3: Đường sức từ là gì? Là những đường được vẽ ra để mô tả từ trường, mà tiếp tuyến tại mọi điểm trùng với trục kim nam châm nhỏ đặt tại điểm đó. C4: Tính chất đường sức từ? -Là những đường cong kín hoặc vô hạn ở 2 đầu -Các đường sức không cắt nhau . | Ôn chương IV TỪ TRƯỜNG I-KHÁI NIỆM TỪ TRƯỜNG C1 Tương tác từ là gì Là tương tác lực giữa nam châm hoặc các dòng điện với nhau. C2 Từ trưòng là gì Là dạng vật chất đặc biệt bao xung quanh một dòng điện hoặc một nam châm có tác dụng lực lên dòng điện hoặc nam châm khác đặt trong nó. C3 Đưòng sức từ là gì Là những đường được vẽ ra để mô tả từ trường mà tiếp tuyến tại mọi điểm trùng với trục kim nam châm nhỏ đặt tại điểm đó. C4 Tính chắt đường sức tù -Là những đường cong kín hoặc vô hạn ở 2 đầu -Các đường sức không cắt nhau -Độ dày thưa của các đường sức quy định độ mạnh yếu của từ trường -Chiều đường sức là chiều từ trường chiều chỉ của cực bắc kim nam châm vậy đối với nam châm thì ra N vào S. Bài tap C_ Vị trí nào chiều đường sức đúng TL B và C A B D II-LỰC TỪ- CẢM ỨNG TỪ C1 Chiều và độ lớn lực từ xác định như thế nào -Qui tắc bàn tay trái Đặt bàn tay trái hứng các đường sức từ các ngón chi chiều dòng điện ngón cái choãi ra 90o chỉ chiều lực từ. -Độ lớn lực từ F BI1 sina C2 Cảm ứng từ là gì -Là đại lượng vật lý đặc trưng cho từ trường tại 1 điểm về phương diện lực tác dụng -Độ lớn B __ F khi dây dẫn vuông góc với đường sức -Đơn vị T ỊI r -Là đại lượng véc tơ B cùng chiều với từ trường 5à tập ---------- Xác định cực của nam châm _0 Cực N trên cực S dưới. F 1 III-TỪ TRƯỜNG CỦA CÁC DẠNG DÒNG ĐIỆN 1- Dòng điện thẳng dài C1 Hình dạng chiều đường sức từ độ lớn cảm ứng từ như thế nào -Là những đường tròn trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn tâm là giao của mặt phẳng với dây dẫn. -Chiều theo quy tắc nắm tay phải vặn đinh ốc -Độ lớn bm r 2- Dòng điện tròn C2 Hình dạng chiều đường sức từ độ lớn cảm ứng từ như thế nào -Là những đường từ bên này vòng dây xuyên qua bên kia -Chiều vẫn theo quy tắc nắm tay phải. -Độ ớn Bo Bài tập R o o Điền dấu vào ô tròn I TL Bên phải là dấu chấm bên trái là dấu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
71    3    0    10-08-2020
3    4    0    10-08-2020
129    6    0    10-08-2020
5    3    0    10-08-2020
4    3    0    10-08-2020
112    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN