TAILIEUCHUNG - Sao lưu driver cho máy tính

Sao lưu driver cho máy tính Có 2 thủ thuật giúp bạn sao lưu driver trên máy tính. Bạn có thể sử dụng một trong hai, tuy nhiên, để cho chắc chắn, bạn nên sử dụng cả hai cách thức sao lưu này. Thứ nhất là bạn copy đoạn text tại địa chỉ: rồi dán vào Notepad, rồi lưu lại với cái tên . Đây là giải pháp sao lưu driver khá đơn giản và dễ dàng; nó sẽ backup khá nhiều tệp tin, và có thể nhiều hơn số mà bạn cần. . | Sao lưu driver cho máy tính Có 2 thủ thuật giúp bạn sao lưu driver trên máy tính. Bạn có thể sử dụng một trong hai tuy nhiên để cho chắc chắn bạn nên sử dụng cả hai cách thức sao lưu này. Thứ nhất là bạn copy đoạn text tại địa chỉ http 49366 rồi dán vào Notepad rồi lưu lại với cái tên . Đây là giải pháp sao lưu driver khá đơn giản và dễ dàng nó sẽ backup khá nhiều tệp tin và có thể nhiều hơn số mà bạn cần. Đối với tệp tin bạn chỉ cần chạy file .bat để sao lưu các tệp tin vào một thư mục nằm trong phần My Documents có tên là driverback. Hãy copy thư mục nào vào một ổ lưu trữ ngoài USB CD DVD hoặc ổ cứng ngoài để lưu giữ an toàn. Để phục hồi các driver khi cài đặt hệ điều hành Windows XP hoàn toàn mới bạn kết nối phương tiện lưu trữ thư mục sao lưu bên trên vào máy tính rồi chọn Start - Run gõ và nhấn Enter. Chọn thẻ tab Hardware rồi tiếp sau đó là nút Device Manager. Hãy lặp lại bước thực hiện trên với những phần cứng đánh dấu hỏi màu vàng trong phần Device Manager theo các bước 1. Nhấn chuột phải vào phần cứng cần cài đặt driver chọn Update .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    8    0    11-08-2020
8    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
132    18    0
64    14    0