TAILIEUCHUNG - Một số đặc điểm chung của lễ hội.

Tính thiêng Muốn hình thành một lễ hội, bao giờ cũng phải tìm ra được một lý do mang tính "thiêng" nào đó. Đó là người anh hùng đánh giặc bị tử thương, ngã xuống mảnh đất ấy, lập tức được mối đùn lên thành mộ. Đó là nơi một người anh hùng bỗng dưng hiển thánh, bay về trời. | Một số đặc điểm chung của lễ hội -Tính thiêng Muốn hình thành một lễ hội bao giờ cũng phải tìm ra được một lý do mang tính thiêng nào đó. Đó là người anh hùng đánh giặc bị tử thương ngã xuống mảnh đất ấy lập tức được mối đùn lên thành mộ. Đó là nơi một người anh hùng bỗng dưng hiển thánh bay về trời. Cũng có khi đó chỉ là một bờ sông nơi có một xác người chết đuối đang trôi bỗng nhiên dừng lại không trôi nữa dân vớt lên chôn cất thờ phụng. Cũng có khi lễ hội chỉ hình thành nhằm ngày sinh ngày mất của một người có công với làng với nước ở lĩnh vực này hay lĩnh vực khác có người chữa bệnh có người dạy nghề có người đào mương có người trị thủy có người đánh giặc. . Song những người đó bao giờ cũng được thiên hóa đã trở thành Thần thánh trong tâm trí của người dân. Nhân dân tin tưởng những người đó đã trở thành Thần thánh không chỉ có thể phù hộ cho họ trong những mặt mà sinh thời người đó đã làm chữa bệnh làm nghề sản xuất đánh giặc. mà còn có thể giúp họ vượt qua những khó khăn đa dạng hơn phức tạp hơn của đời sống. Chính tính Thiêng ấy đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhân dân trong những thời điểm khó khăn cũng như tạo cho họ những hy vọng vào điều tốt đẹp sẽ đến. - Tính cộng đồng Lễ hội chỉ được sinh ra tồn tại và phát triển khi nó trở thành nhu cầu tự nguyện của một cộng đồng. Cộng đồng lớn thì phạm vi của lễ hội cũng lớn. Bởi thế mới có lễ hội của một họ một làng một huyện một vùng hoặc cả nước. Tính địa phương Lễ hội được sinh ra và tồn tại đều gắn với một vùng đất nhất định. Bởi thế lễ hội ở vùng nào mang sắc thái của vùng đó. Tính địa phương của lễ hội chính là điều chứng tỏ lễ hội gắn bó rất chặt chẽ với đời sống của nhân dân nó đáp ứng những nhu cầu tinh thần và văn hóa của nhân dân không chỉ ở nội dung lễ hội mà còn ở phong cách của lễ hội nữa. Phong cách đó thể hiện ở lời văn tế ở trang phục kiểu lọng kiểu kiệu kiểu cờ ở lễ vật dâng cúng. Tính cung đình Đa phần các nhân vật được suy tôn thành Thần linh trong các lễ hội của người Việt là các người đã giữ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT