TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật nuôi dưỡng dê sữa

Chế độ nuôi dưỡng tốt phải đảm bảo cho dê mẹ phát triển bình thường khi có chửa, cho nhiều sữa trong thời kỳ cho sữa. Trước và sau khi đẻ phải cho dê ăn ngon, cháo cám. tùy theo năng suất, chất lượng sữa. | Kỹ thuật nuôi dưỡng dê sữa Nguồn Kỹ thuật nuôi dưỡng dê lấy sữa Chế độ nuôi dưỡng tốt phải đảm bảo cho dê mẹ phát triển bình thường khi có chửa cho nhiều sữa trong thời kỳ cho sữa. Trước và sau khi đẻ phải cho dê ăn ngon cháo cám. tùy theo năng suất chất lượng sữa. Năng suất chất lượng sữa phụ thuộc vào thành phần và giá trị dinh dưỡng của thức ăn. Thiếu thức ăn thô xanh nhất là thức ăn thô xanh non ngon thì chất lượng sữa sẽ kém. Thừa thức ăn tinh hỗn hợp thì không chỉ chất lượng sữa giảm chi phí thức ăn tăng mà còn có thể gây nên nhiều bệnh tật nhất là các bệnh sản khoa trước trong và sau khi sinh. Chế độ nuôi dưỡng dê sữa phải căn cứ vào nhu cầu dinh dưỡng. Nhu cầu vật chất khô của dê mẹ vào cuối kỳ có chửa giảm còn trung bình 2 kg 100 kg thể trọng. Sau đó nhu cầu vật chất khô tăng và đạt mức cao nhất vào tuần lễ thứ 14-15 trung bình 4 5 kg 100 kg thể trọng rồi lại giảm dần. Nói chung nhu cầu vật chất khô của dê sữa khoảng 5-6 thể trọng là thích hợp. Dựa vào nhu cầu chất dinh dưỡng của dê sữa ta có thể tính được tiêu chuẩn cho ăn như sau Trong thời kỳ cạn sữa cần đảm bảo tiêu chuẩn ăn cho thai phát triển tốt làm cơ sở để giai đoạn sau đạt năng suất sữa cao. Trong thời kỳ cho sữa tiêu chuẩn cho ăn thay đổi tùy theo năng suất và phẩm chất sữa. Nếu tỷ lệ mỡ sữa là 44 5 năng suất 1 kg ngày thì dê sữa cần thêm 0 4 đơn vị thức ăn và 50 gram Protein dễ tiêu. Đối với dê cái non mới giao phối lần đầu chưa thành thục tăng thêm 10 đơn vị thức ăn và lượng Protein dễ tiêu. Đối với dê cái mới đẻ tăng thêm 15 gam Protein dễ tiêu. Đối với dê cái sức yếu mỗi ngày thêm 0 15 kg thức ăn và 20 gam Protein dễ tiêu. Đối với dê đang cho sữa mỗi ngày thêm 0 2-0 3 kg thức ăn và 2530 gam Protein dễ tiêu. Ngoài thức ăn thô xanh phong phú chất lượng tốt cần bổ sung thêm thức ăn giàu đạm muối khoáng sinh tố. vào khẩu phần thức ăn hằng ngày cho dê. Nếu đã cho ăn thêm thức ăn như vậy trong vòng 2 tuần mà năng suất sữa không tăng thì không nên cho ăn thêm nữa. Khi phối hợp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN