TAILIEUCHUNG - Sao thiên hà

Khái niệm : sao là khối khí nóng sáng (ví dụ :mặt trời ) gần nhất : cận tinh : chục tỷ km xa nhất : 14 tỷ năm ánh sáng( ) xung quanh sao có các hành tinh chuyển động | KiỂM TRA BÀI CŨ Hệmặt trời bao gồm các loại thiên thê nào Trả lời Hệ mặt trời bao gồm các loại Mặt trời là trung tâm . Tám hành tinh Tiêu hành tinh Sao chổi Thiên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN