TAILIEUCHUNG - Thông báo số 183/TB-VPCP

Thông báo số 183/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại hội nghị phát triển kinh tế - xã hội Vùng Đông Nam Bộ đến năm 2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành | VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 183 TB-VPCP Hà Nội ngày 14 tháng 11 năm 2003 THÔNG BÁO CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 183 TB-VPCP NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI TẠI HỘI NGHỊ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐÔNG NAM BỘ ĐẾN NĂM 2010 Ngày 23 tháng 10 năm 2003 tại Hà Nội Thủ tướng Phan Văn Khải đã chủ trì Hội nghị nghe ý kiến tham gia vào Đề án phát triển kinh tế - xã hội Vùng Đông Nam Bộ đến năm 2010 để hoàn thiện trình Bộ Chính trị. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Khoan lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương và các Bộ ngành Kế hoạch và Đầu tư Tài chính Xây dựng Công nghiệp Giao thông vận tải Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thủy sản Lao động Thương binh và Xã hội Giáo dục và Đào tạo Y tế Văn phòng Chính phủ Tổng cục Du lịch các Tổng công ty Dầu khí Cao su và lãnh đạo các tỉnh thành phố Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tóm tắt Đề án phát triển kinh tế -xã hội Vùng Đông Nam Bộ ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Khoan ý kiến của các địa phương và các Bộ ngành Thủ tướng Phan Văn Khải đã kết luận như sau I- ĐÁNH GIÁ CHUNG Nhất trí với nội dung cơ bản Đề án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo những ý kiến đóng góp của Phó Thủ tướng Vũ Khoan và các Bộ ngành các địa phương. 1 Về vị trí vai trò Vùng Đông Nam Bộ Vùng Đông Nam Bộ có vị trí vai trò rất quan trọng cả về kinh tế và quốc phòng là Vùng hoàn thành kế hoạch thu cao nhất cả nước về thu ngân sách đồng thời cũng là Vùng kẻ địch luôn tìm cách chống phá ta. Hội nghị này cần bàn về định hướng phát triển những ngành lĩnh vực cụ thể để phát huy tối đa và có hiệu quả tiềm năng thế mạnh như kết cấu hạ tầng tốt đầu mối giao thông đường biển hàng không đường bộ đường sắt là nơi phát luồng cho hàng hóa xuất khẩu không chỉ của Vùng Đông Nam Bộ mà còn của cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long Tây Nguyên. là vùng có hiệu quả đầu tư cao nhất. Vấn đề đặt ra là phải làm gì để Vùng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
137    7    0    12-08-2020
3    3    0    12-08-2020
112    4    0    12-08-2020
49    5    0    12-08-2020
7    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0