TAILIEUCHUNG - Máy biến áp

Máy biến áp một pha thường có 2 dây quấn: dây quấn đầu vào nối với nguồn điện có điện áp U1, dây quấn lấy điện ra sử dụng có điện áp U2 | Bài 42 MẤy aiếN Ấp MỘT PHA Hiểu được cấu tạo nguyên lý làm việc của máy biến áp. Hiểu được chức năng và sử dụng máy biến áp một pha. Bài 42 MẤy aiếN Ấp MỘT PHA Hãy viết đẩy đủ câu dưới đây Máy biến áp một pha là thiết bị điện dùng . điện áp của dòng điện xoay chiều một .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT