TAILIEUCHUNG - Ôn tập học kỳ 1 hình học không gian

lTài liệu học tập và luyện thi, nhằm giúp các bạn có cách nhìn toàn diện về kiến thức và kĩ năng cần nắm vững trước khi bước vào kỳ thi với tâm thế vững vàng nhất. Tác giả hi vọng tài liệu này sẽ là tài liệu bổ ích cho các em. | CHƯƠNG I II Bài 1 Cho hình lăng trụ đứng tam giác B C có tất cả các cạnh đều bằng a a Tính thể tích của khối lăng trụ b Tính thể tích khối tứ diện A BB C _ a x ã 1 aS ã ĐS B C 4 b VA BB C 3 C ĐS 2 Bài 2 Cho lăng trụ tam giác B C có đáy ABC là một tam giác đều cạnh a và điểm A cách đều các điểm A B C. Cạnh bên AA tạo với mp đáy một góc 600. Tính thể tích của lăng trụ. a3x 3 ĐS B C 4 Bài 3 Cho hình chóp tam giác đều có cạnh AB bằng a. Các cạnh bên SA SB SC tạo với đáy một góc 600. Gọi D là giao điểm của SA với mặt phẳng qua BC và vuông góc với SA. a Tính tỉ số thể tích của hai khối chóp và b Tính thể tích của khối chóp VsnRC SD 5 __ __ _ VS _ SA _ 8 _ 5aS ã Vs-DBC 96 Bài 4 Cho hình chóp có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Mặt bên SAB là tam giác đều và vuông góc với đáy. Gọi H là trung điểm của AB a Chứng minh rằng SH ABCD b Tính thể tích hình chóp a 3 ĐS 6 Bài 5 Cho hình chóp có AB 5a BC 6a CA 7a. Các mặt bên SAB SBC SCA tạo với đáy một góc 600. Tính thể tích của khối chóp đó. ĐS 8a v 3 Bài 6 Trong không gian cho tam giác vuông OAB tại O có OA 4 OB 3. Khi quay tam giác vuông OAB quanh cạnh góc vuông OA thì đường gấp khúc OAB tạo thành một hình nón tròn xoay. a Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón b Tính thể tích của khối nón ĐS a Sxq 15 K Stp 24 K r b v 12 K Bài 7 Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều cạnh 2a. a Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón b Tính thể tích của khối nón ĐS a Sxq 2 K a2 Stp 23 K a2 -a 3 b V 3 Bài 8 Một hình nón có chiều cao bằng a và thiết diện qua trục là tam giác vuông. a Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón b Tính thể tích của khối nón -l2 -l o o ĐS a Sxq - Stp 5 2 -l3 b V f 6V2 Bài 9 Một hình nón có đường cao bằng a thiết diện qua trục có góc ở đỉnh bằng 1200. a Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón b Tính thể tích của

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT