TAILIEUCHUNG - Dê giống chất lượng cao

Dê giống chất lượng cao hiện có ở nước ta là những giống dê ngoại nhập, bao gồm các giống dê hướng sữa, hướng thịt và kiêm dụng sữa thịt: - Dê Bách Thảo - Dê Jumnapari - Dê Alpine - Dê Saanen | Ấ 1 Ấ J 1 Dê giông chât lượng cao Nguồn Dê giống chất lượng cao hiện có ở nước ta là những giống dê ngoại nhập bao gồm các giống dê hướng sữa hướng thịt và kiêm dụng sữa thịt - Dê Bách Thảo - Dê Jumnapari - Dê Alpine - Dê Saanen Năm 2002 Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ thuộc Viện Chăn nuôi quốc gia đã nhập thêm một số dê giống chất lượng cao từ Mỹ như Saanen dê Alpine Boer. nuôi thử nghiệm để theo dõi khả năng thích nghi kết quả các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đều rất khả quan. Dê Saanen và dê Alpine là hai giống dê sữa có khả năng cho sữa trên 5kg ngày là hai giống dê có khả năng cho sữa cao nhất từ trước đến nay. Dê Boer là giống dê chuyên dụng thịt có nguồn gốc từ châu Phi nay được nuôi nhiều ở Mỹ và nhiều nước trên thế giới. Dê có màu lông trắng nâu có vòng lông nâu ở cổ và đầu sinh trưởng phát triển nhanh cơ bắp phát triển mạnh trọng lượng sơ sinh 4 - 5kg 1 tháng đạt 10-12kg 3 tháng đạt 24 - 25kg trưởng thành dê cái 80 - 100kg dê đực 140 - 150kg. Đây là giống dê có khả năng cho thịt cao nhất từ trước đến nay. Dê sữa Thụy Sĩ nuôi nhiều ở các nước châu Âu. Dê Saanen cũng nhập vào nước ta bằng tinh cọng rạ để lai tạo với dê trong nước cho kết quả tốt và năm 2001 tỉnh Ninh Thuận đã nhập thêm một số con giống nuôi thử nghiệm để theo dõi khả năng thích nghi kết quả cũng rất khả quan. Là giống dê sữa ở vùng núi Anpine của Pháp. Dê Alpine nhập vào nước ta bằng tinh cọng rạ để lai tạo với dê trong nước cho kết quả tốt và năm 2001 Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ thuộc Viện Chăn nuôi quốc gia đã nhập thêm một số con giống để nhân thuần thăm dò khả năng thích nghi kết quả rất khả quan. Dê Beetal dê Barbari Nguồn gốc từ Ân Độ được nhập vào nước ta những năm 1990. Nguồn gốc từ Ân Độ đã được nhập vào nước ta hàng trăm năm nay. Dê Bách Thảo có màu lông đen loang sọc trắng tai to cụp xuống trọng lượng sơ sinh 2 6 - 2 8kg 6 tháng 20 - 22kg trưởng thành dê cái 40 - 50kg dê đực 70 - 80kg khả năng cho sữa 1 0 - 1 5kg ngày với chu kỳ cho sữa trung bình 150 ngày

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN