TAILIEUCHUNG - Để đàn gà lớn đều

Trọng lượng gà con mới nở có ảnh hưởng phần nào đến trọng lượng sau cùng của gà thịt, nhưng tác động không nhiều lắm. Ngoại trừ khác biệt tính chất di truyền về giống, nếu cùng một giống thì phần lớn cơ bản là do cách chăm sóc dinh dưỡng mà ra. | Để đàn gà lớn đều Nguồn Trọng lượng gà con mới nở có ảnh hưởng phần nào đến trọng lượng sau cùng của gà thịt nhưng tác động không nhiều lắm. Ngoại trừ khác biệt tính chất di truyền về giống nếu cùng một giống thì phần lớn cơ bản là do cách chăm sóc dinh dưỡng mà ra. Qua nghiên cứu và theo dõi hiện nay vì vòng đời của gà thịt ngắn 3 - 4 tháng nên sau 3 tháng gà sẽ tăng trọng chậm vì thế không còn cơ hội bù đắp cho sự thiếu hụt ban đầu. Do đó bà con nông dân cố gắng chú ý các điểm sau 1. Giãn thưa gà thịt ra theo lứa tuổi của chúng để đủ chỗ ăn uống và thông thoáng bên trong. Từ một ngày đến 2 tuần tuổi thì 1m2 cho 100 con gà từ 2 - 4 tuần tuổi thì 1m2 cho 50 con gà từ 4 tuần trở đi nếu nuôi nhốt thì cứ 2 tuần tăng diện tích chuồng rộng ra cho gà di chuyển dễ dàng. 2. Khi gà 5 tuần tuổi trở lên chúng ăn rất nhiều tăng trọng nhanh ít di chuyển nên rất dễ choán chỗ các gà khác ăn uống do đó hết sức tranh thủ mọi cách đặt đủ máng ăn nuôi lồng nên bố trí máng ăn bên ngoài vừa tránh gà làm hao hụt rơi vãi vừa có đủ chỗ tăng cường chiều dài máng. Nói như thế gồm cả máng uống cho gà và cố gắng bố trí đủ máng ăn bên trong cho gà từ 1 - 4 tuần tuổi . 3. Nên chọn gà đồng vóc dáng nuôi 1 lồng hay 1 ô riêng và gà nhỏ nuôi lồng hay ô riêng tránh gà khỏe chèn ép gà yếu. Nếu như có điều kiện nên bổ sung chất dinh dưỡng đạm vitamine ADE. cho gà nhỏ con hơn mau tăng trọng kịp bằng gà lớn trong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT