TAILIEUCHUNG - Thay đổi chuột Windows và ngăn copy tài liệu vào USB

Thay đổi chuột Windows và ngăn copy tài liệu vào USB Với thủ thuật dưới đây, bạn có thể làm chuột trong máy tính khoác một bộ áo đẹp hơn và lưu giữ những file tư liệu quan trọng, không muốn người khác copy. 1- Thay đổi chuột Windows Trong Windows có một vài tính năng hay liên quan đến chuột. Các tính năng này giúp thay đổi hình dạng, tạo hào quang cho chuột Nó sẽ giúp máy tính có một diện mạo hoàn toàn khác. . | Thay đổi chuột Windows và ngăn copy tài liệu vào USB Với thủ thuật dưới đây bạn có thể làm chuột trong máy tính khoác một bộ áo đẹp hơn và lưu giữ những file tư liệu quan trọng không muốn người khác copy. 1- Thay đổi chuột Windows Trong Windows có một vài tính năng hay liên quan đến chuột. Các tính năng này giúp thay đổi hình dạng tạo hào quang cho chuột. Nó sẽ giúp máy tính có một diện mạo hoàn toàn khác. Để sử dụng tính năng này hãy vào Start Control Panel Mouse. Ở cửa sổ hiện ra để thay đổi loại chuột hãy mở thẻ Pointers. Khi ấy trong khung Scheme bạn hãy chọn một loại chuột thích hợp. Nhìn trong khung Customize để kiểm tra xem các kiểu hiển thị chuột lúc bình thường lúc chờ lúc gõ văn bản trông ra sao rồi chọn một kiểu đẹp nhất. Nhấn Apply để xác nhận chọn lựa. Nếu không muốn dùng các bộ chuột theo từng kiểu bạn có thể chọn theo kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia bằng cách lấy những biểu tượng đẹp nhất của từng bộ chuột để đưa vào một bộ chuột theo thiết kế của riêng mình. Muốn thế trong từng mục ở khung Customize hãy nhấn nút Browse rồi chọn cho mình kiểu biểu tượng bạn thích nhất chẳng hạn Normal Select chọn là Working In Background chọn là Busy chọn là . Để tạo hào quang cho chuột trong thẻ Pointer Options đánh chọn mục Show location of pointer when I press the CTRL key nhấn Apply để xác nhận chọn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    4    0    09-08-2020
34    13    0    09-08-2020
12    4    0    09-08-2020
37    4    0    09-08-2020
21    4    0    09-08-2020
3    3    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
132    18    0
64    14    0