TAILIEUCHUNG - Quyết định số 26/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 26/2001/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Xuất nhập khẩu Khánh Hội thành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 26 2001 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 07 tháng 03 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Xuất nhập khẩu Khánh Hội thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh theo đề nghị tại công văn số 610 UB-CN ngày 23 tháng 02 năm 2001 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 1. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần đồng. Trong đó - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước 29 vốn Điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty và các đối tượng ngoài Công ty 71 vốn Điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty Xuất nhập khẩu Khánh Hội đến ngày 31 tháng 12 năm 1999 là đồng trong đó giá trị thực tế vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là đồng. 3. Ưu đãi cổ phần cho người lao động Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động cổ phần phần giá trị được ưu đãi đồng. Điều 2. Chuyển Công ty Xuất nhập khẩu Khánh Hội thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty cổ phần - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội. - Tên giao dịch quốc tế khanh hoi import export joint stock company. - Tên viết tắt khahomex Trụ sở chính 2 - 4 - 6 đường Đoàn Như Hài phường 12 quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Điều 3. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội kinh doanh các ngành nghề sau - Xuất nhập khẩu hàng hoá tiêu dùng và vật tư sản xuất - Sản xuất kinh doanh thực phẩm bánh kẹo rượu bia đồ uống. chế biến lâm sản - Sản xuất gia công hàng may mặc da và giả da giày dép. - Được phép kinh doanh đa ngành nghề theo quy định của pháp luật. Điều

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT