TAILIEUCHUNG - Chân dung của một nhà quản lý giỏi

Nhà quản lý giỏi và thành công là người biết: “Gieo lòng kính sợ cho cấp dưới, có được lòng thán phục, lòng tín nhiệm, lòng yêu mến của nhân viên, và có sự tận tâm với lợi ích của cấp dưới”. Một doanh nghiệp thành công luôn có một nhà quản lý giỏi. Do đó, để tìm cho minh một nhà quản lý giỏi đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự lựa chọn kỹ lưỡng, nhất biết cách “nhìn người”, bởi ngoài trình độ và khả năng chuyên môn, một nhân tố cần thiết không thể thiếu đối với. | Chan dung cua mot nha quan ly gioi Nha quan ly gioi va thanh cong la nguoi biet Gieo ldng kinh so cho cap dubi co duoc ldng than phuc ldng tin nhiem long yeu men cua nhan vien va co su tan tam vbi loi ich cua cap dubi . Mot doanh nghiep thanh cong luon co mot nha quan ly gioi. Do do de tim cho minh mot nha quan ly gioi doi hoi doanh nghiep phai co su lua chon ky luong nhat biet cach nhin nguoi bdi ngoai trinh do va kha nang chuyen mon mot nhan to can thiet khong the thieu doi vbi nha quan ly gioi do la pham chat va dao duc nghe nghiệp . Vietnamlearning xin đưa ra một số nhân tố để tìm kiếm được một nhà quản lý có triển vọng 1 Có khát vọng vươn lên Một nhà quản lý không nên háo danh nhưng phải mang trong mình khát vọng vươn lên. Phải luôn nuôi hy vọng mình sẽ quản lý nghiêm minh để có lợi cho doanh nghiệp chỉ có vậy nghề quản lý của mình mới luôn tiến bộ. 2 Trong trường hợp khó khăn nguy hiểm khiến cho những nhân viên trong công ty nơm nớp sợ hãi. Khi đó ai trấn tĩnh dám ăn dám nói biết vượt lên những khó khăn dám đứng ra nhận trách nhiệm tôn thờ lợi ích chung sẽ được mọi người chú ý sẽ đuợc nhân viên công ty tiến cử làm quản lý. Vì sao Tại vì họ là người tự phản chiếu cái gì làm cho người khác kính phục. Cái đó chính là dấu hiệu của nhà quản lý giỏi. 3 Nhà quản lý phải giàu thực tế phải nắm được những vấn đề tổng quát những đồng thời phải có đầu óc thực tế biết hành động biết ra những quyết định sao cho có lợi cho nhân viên công ty có lợi cho toàn thể công ty biết cân nhắc điều khiển như thế nào để tăng năng suất hoạt động của nhân viên công ty đồng thời cũng tạo nên thành công cho riêng họ. 4 Đạo đức và tài năng phải là linh hồn của nhà quản lý. 5 Nhà quản lý cũng phải biết khuyếch đại uy danh của mình. Có thế vị thế và cái uy của nhà quản lý mới vững chắc trong suy nghĩ của các nhân viên những quyết định cua nhà quản lý sẽ có trọng lượng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT