TAILIEUCHUNG - Huế là một thành phố nhỏ, hẹp nhưng có nhiều giá trị văn hóa

Do sự trao đổi người và đất có tính chất chính trị dưới đời vua Trần Anh Tôn và sự chỉ dẫn của Trạng Trình giúp chúa Nguyễn lánh nạn về phương Nam mà Huế thuộc chủ quyền của người Việt, rồi trở thành kinh đô của triều Nguyễn. Và Huế nổi danh trong lịch sử dân tộc, trong tiếng nói dân gian Việt Nam. | HUẾ và CA DAO Linh Thảo Do sự trao đổi người và đất có tính chất chính trị dưới đời vua Trần Anh Tôn và sự chỉ dẫn của Trạng Trình giúp chúa Nguyễn lánh nạn về phương Nam mà Huế thuộc chủ quyền của người Việt rồi trở thành kinh đô của triều Nguyễn. Và Huế nổi danh trong lịch sử dân tộc trong tiếng nói dân gian Việt Nam. Người xưa cho rằng Huế là nơi sơn bất cao thủy bất thâm theo phong thủy thì không tốt cho con người sống ở đây. Nhưng hơn ba trăm năm từ lúc chúa Nguyễn Hoàng vào lập nghiệp ở Thuận-Quảng khi chúa sắp qua đời đã có lời dặn con là chúa Sãi Đất Thuận Quảng phía bắc có Hoành sơn và sông Gianh hiểm trở phía nam có núi Hải Vân và núi Thạch Bi vững bền núi sẵn vàng sắt biển có cá muối thật là đất dụng võ của người anh hùng nếu biết dạy dân luyện binh để chống chọi với nhà Trịnh thì đủ xây dựng cơ nghiệp muôn đời còn nếu thế lực không địch được thì cố giữ vững đất đai để chờ cơ hội chứ đừng bỏ quên lời dặn của ta. Thì chính Trạng Trình đã cho hay trước Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân Một dải Hoành Sơn dung thân muôn đời . Và ngọn Hải Vân hiểm trở chẳng kém ải Tần ở Trung Quốc Tam niên tam thướng Hải Vân đài Nhất điểu thân khinh độc vãng hồi Thảo thụ bán không đê nhật nguyệt Càn khôn chích nhãn tiểu trần ai Văn phi sơn thủy vô kỳ khí Nhân bất phong sương vị lão tài Hưu đạo Tần Quan chinh lộ hiểm Mã đầu hoa tận đới yên khai Tam Thướng Hải Vân -Trần Bích San Ba năm vượt ải đã ba lần Nhẹ cánh chim trời dạo Hải Vân Ngắm rộng kiền khôn coi cũng bé Lên cao nhật nguyệt tưởng đâu gần Gió sương như búa tài thêm chuốt Hồ bể làm nghiên bút mới thần. Đầu ngựa rừng hoa chen khói nở Cười ai kêu hiểm lối sang Tần Ba lần lên Ải Vân - Vũ Hoàng Chương Dù sao thì người dân xứ Huế cũng tự hào được sinh trưởng trên vùng đất đế vương trải qua hàng trăm năm. Niềm tự hào với những nhân vật lập nên sự nghiệp hiển hách bằng công cuộc thống nhất sơn hà nam tiến khẩn hoang dinh điền lập ấp đào sông khơi ngòi. Niềm mến yêu với nét đẹp và thơ của xứ sở đầy danh lam thắng cảnh mà .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN