TAILIEUCHUNG - Các yếu tố có ảnh hưởng lớn tới kỹ năng quản lý thời gian của các chủ doanh nghiệp

Trong cuộc chiến trên thương trường, quản lý thời gian là một kỹ năng vô cùng thiết yếu để bạn hướng tới những thành công mới. Hiện nay, một chủ doanh nghiệp luôn “đầu tắt mặt tối” với công việc xếp chồng chất. Nhiều khi thời gian cứ vùn vụt trôi mà chưa kịp làm xong các công việc đã dự định. Để giải quyết vấn đề này, các doanh nhân sẽ phải giải bài toán không dễ dàng chút nào là quản lý thời gian của mình. Và bài toán thời gian của nhà doanh nghiệp có được giải hay không. | Các yếu tố có ảnh hưởng lớn tới kỹ năng quản lý thời gian của các chủ doanh nghiệp Trong cuộc chiến trên thương trường quản lý thời gian là một kỹ năng vô cùng thiết yếu để bạn hướng tới những thành công mới. Hiện nay một chủ doanh nghiệp luôn đầu tắt mặt tối với công việc xếp chồng chất. Nhiều khi thời gian cứ vùn vụt trôi mà chưa kịp làm xong các công việc đã dự định. Để giải quyết vấn đề này các doanh nhân sẽ phải giải bài toán không dễ dàng chút nào là quản lý thời gian của mình. Và bài toán thời gian của nhà doanh nghiệp có được giải hay không sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sau 1. Giải quyết rủi ro Rủi ro là điều không ai muốn nhưng nếu nó xảy ra bạn luôn phải ưu tiên giải quyết trước bằng bất cứ giá nào. 2. Kiểm soát điện thoại Rất nhiều doanh nhân đã phải điên đầu vì một ngày có quá nhiều cuộc gọi liên quan đến công việc Công cụ hữu hiệu nhất trong giao tiếp của các doanh nhân ngày nay là điện thoại cũng sẽ có có thể là kẻ thù nguy hiểm nếu các doanh nhân không biết cách nào để kiểm soát nó. lập mục tiêu và thứ tự ưu tiên Thiếu mục tiêu và thứ tự ư tiên có thể là nguyên do lớn nhất và quan trọng nhất gây ra sự lãng phí thời gian của các doanh nhân. Một chủ doanh nghiệp có năng lực một nhà quản lý giỏi luôn biết chính xác việc họ cần làm và thứ tự ưu tiên của từng việc. 4. Ôm đồm công việc- có nên hay không Ngày nay sức ép cạnh tranh trên thương trường rất lớn. Để không bị tụt hậu so với các đối thủ chủ doanh nghiệp sẽ có rất nhiều việc phải làm. Có nhiều doanh nhân hàng ngày phải hoàn thành công việc của ngày hôm qua trong khi công việc của ngày hôm nay thì còn đang chất đống lên và họ luôn ở trong trạng thái căng thẳng. 5. Kiểm soát số lượng khách khứa Có nhiều khách đến là điều rất bình thường tuy nhiên nếu chỉ là những người bạn đồng nghiệp đến để trao đổi dăm ba câu chuyện chẳng liên quan gì đến công việc thì quả là rắc rối đối với các doanh nhân vốn không rỗi rãi gì . Đối với những thành phần khách này hãy khéo léo từ chối để dành thời gian giải .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    34    2