TAILIEUCHUNG - Chuyên đề lượng giác cực hay

Chuyên đề lượng giác cực hay, tTài liệu học tập và luyện thi, nhằm giúp các bạn có cách nhìn toàn diện về kiến thức và kĩ năng cần nắm vững trước khi học sinh giỏi bước vào kỳ thi với tâm thế vững vàng nhất. Tác giả hi vọng tài liệu này sẽ là tài liệu bổ ích cho các em. | Hoà tháng 1 năm 2010 Mục lục Lớp Toán 2 Niên khoá 2008- 2011 SỞ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ YÊN Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh ĐỀ TÀI KHOA HỌC Một sô bài toán lượng giác hay và khó Tổ 4 Chương I Biến đổi lượng giác Chương II Ứng dụng của lượng giác trong hình học Chương III Phương trình lượng giác Chương IV Bất phương trình lượng giác Chương V Bất đẳng thức lượng giác 1 CHƯƠNG I Bài 1 Cho S BIẾN ĐÔI LƯỢNG GIẢC 2 a . r 2 a a n1 2 a . a TJ. 1- í tan tan a 2 tan 7 tan . 2 tan - tan . Tìm lim S 2n 2 n n - 2 a n 2 2 a a 22 2 Giải 2 tan x tan 2 x - 1 tan 2 x tan 2x tan 2xtan2 x 2 tan x tan2 x tan 2x tan 2x 2 tan x Thay vào 1 rồi cộng vế theo vế ta được Ta có 1 .2 a. . _ a tan tan a tan a 2tan -7 2 2 2tan2 atana 2tana 22 22 2 2 a a 2 a í 2 tan2 7-7 tan 777 2 tan -2- 23 22 22 a tan 22 3 . a 2 tan 23 n 1 2 a a n 1 a n 2 tan 777 tan 7- 2 tan 7- 2 tan 2n 2n1 2n 1 a 2n a S tan a 2 tan n 2 n lim Sn tan a lim n n n. a 2 tan 777 2 Sn tan a a Bài 2 Cho P. cosxcos- .cos-x. Tìm lim P. n 2 22 2n n n Giải .__ sin2a Từ sin2a 2sin a cos a cos a - - 2sin a . x sin x x sin 2 co s -- co s - ----- 2 2 sin x 2 2 2 sin 2 2 2 x í cos -7- 2 3 x sin 7 2 2 x sin 2 3 x cos 2 n x sin 2 x 2 sin 7 2 n n 1 - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    11    0    11-08-2020
12    4    0    11-08-2020
5    5    0    11-08-2020
5    4    0    11-08-2020
1    6    0    11-08-2020
1    2    0    11-08-2020
65    3    0    11-08-2020
8    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN