TAILIEUCHUNG - Bảo mật dữ liệu khi dùng Wi-Fi công cộng

Bảo mật dữ liệu khi dùng Wi-Fi công cộng Kết nối Wi-Fi nơi công cộng thật tiện lợi nhưng cũng tiềm ẩn những nguy cơ khôn lường. Mách bạn một số biện pháp bảo mật dữ liệu khi dùng Wi-Fi công cộng. 1. Bật tường lửa Bạn có thể sử dụng tường lửa sẵn của Windows, hoặc cài đặt phần mềm tường lửa của hãng thứ ba, song nhớ bật tường lửa trước khi truy cập mạng Wi-Fi công cộng. Để bật tường lửa trong Windows 7, bạn vào menu Start Control Panel Windows Firewall (nếu không thấy xuất hiện. | Bảo mật dữ liệu khi dùng Wi-Fi công cộng Kết nối Wi-Fi nơi công cộng thật tiện lợi nhưng cũng tiềm ẩn những nguy cơ khôn lường. Mách bạn một số biện pháp bảo mật dữ liệu khi dùng Wi-Fi công cộng. 1. Bật tường lửa Bạn có thể sử dụng tường lửa sẵn của Windows hoặc cài đặt phần mềm tường lửa của hãng thứ ba song nhớ bật tường lửa trước khi truy cập mạng Wi-Fi công cộng. Để bật tường lửa trong Windows 7 bạn vào menu Start Control Panel Windows Firewall nếu không thấy xuất hiện mục Windows Firewall trong Control Panel bạn chọn Large icons tại mục View by . Tiếp đến bạn nhấn Turn Windows Firewall on or off từ cột bên trái màn hình đánh dấu trước tùy chọn Turn on Windows Firewall bên dưới mục Public network location settings. Xong nhấn OK. Customize setting for each type of network You can mcdif the firewall settings fcr each type cf network location that you use. W h at are net . c rk I c c ati c n s Heme or work private net. erk location settings- Turn on Windows Firewall Block all incoming connections. including those in the list cf allowed pregrams f_7i Notify me t .hen Windows Firewall blocks a new program Turn off Windows Fire. .all net recommended Public network location settings_ Turn on Windows Block all incoming connections. including those in the list cf allowed programs J Notify mewhen Windows Firewall blocks a new program Tu rn off Wi n d ows F i rewa 11 n ct rec o m m en d ed News 2. Tắt tất cả các tài nguyên chia sẻ Nếu không tắt các tài nguyên chia sẻ những người cùng mạng có thể đánh cắp dữ liệu trên laptop của bạn rất dễ dàng. Trong Windows 7 bạn nhấn biểu tượng kết nối mạng trên khay hệ thống chọn Open Network and Sharing Center sau đó nhấn Change advanced sharing settings tại cột bên trái màn hình đánh dấu trước tùy chọn Turn off file and printer sharing và Turn off Public folder sharing rồi nhấn Save changes để lưu lại. URL File and printer sharing hen file and printer sharing is on files and printers that you ha-. e shared from .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
17    5    0
2    4    0