TAILIEUCHUNG - MẠNG MÁY TÍNH BÀI 08: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS SERVER 2003

MẠNG MÁY TÍNH BÀI 08: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS SERVER 2003 GV: Ths TRẦN VĂN THÀNH 1 Nội dung Các loại hệ điều hành Tổng quan về họ hệ điều hành Windows Server 2003 Cài đặt Windows Server 2003 Tự động hoá quá trình cài đặt Các mô hình mạng trong môi trường Microsoft Active Directory Cài đặt và cấu hình Active Directory 2 Khác biệt giữa Server và Workstation Tốc độ xử lý Khả năng xử lý Khả năng lưu trữ Khả năng dung lỗi (chịu lỗi) Hoạt động liên tục 24/24 - 7/7 3 Khác biệt giữa Server và Workstation 4 Các loại hệ điều. | MẠNG MÁY TÍNH BÀI 08 HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS SERVER 2003 GV Ths TRẦN VĂN THÀNH 1 Noi dung Cac loai he dieu hanh Tong quan ve ho he dieu hanh Windows Server 2003 Cai dat Windows Server 2003 Tu dong hoa qua trinh cai dat Cac mo hinh mang trong moi truong Microsoft Active Directory Cai dat va cau hinh Active Directory 2 Khac biet gifra Server va Workstation Toc do xü ly Kha nang xü ly Kha nang luu trü Kha nang dung loi chiu loi Hoat dong lien tuc 24 24 - 7 7

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN