TAILIEUCHUNG - Phương thức nuôi cá lồng biển 1. Xác định lượng thức ăn hàng ngày Lượng

Phương thức nuôi cá lồng biển 1. Xác định lượng thức ăn hàng ngày Lượng thức ăn hàng ngày của cá là chỉ số phần trăm giữa lượng thức ăn của cá và trọng lượng cá nuôi. Khi nuôi cá lồng, sau khi thả giống 1- 2 ngày bắt đầu cho cá ăn. Các loài ăn khoẻ như: cá vược, cá cam, cá hồng. thì lượng cho ăn cao; đối với cá song thì thấp hơn. Khi cá còn nhỏ, giai đoạn tháng 6 đến tháng 10 do nhiệt độ cao nên lượng thức ăn cũng cần cao. Nói chung nên điều. | Phương thức nuôi cá lồng biển 1. Xác định lượng thức ăn hàng ngày Lượng thức ăn hàng ngày của cá là chỉ số phần trăm giữa lượng thức ăn của cá và trọng lượng cá nuôi. Khi nuôi cá lồng sau khi thả giống 1- 2 ngày bắt đầu cho cá ăn. Các loài ăn khoẻ như cá vược cá cam cá hồng. thì lượng cho ăn cao đối với cá song thì thấp hơn. Khi cá còn nhỏ giai đoạn tháng 6 đến tháng 10 do nhiệt độ cao nên lượng thức ăn cũng cần cao. Nói chung nên điều chỉnh trong phạm vi 3-8 có 80 số lượng cá ăn no là được. Đối với cá vược thời kỳ nuôi ban đầu mức cho ăn độ 20 thời kỳ giữa 715 thời kỳ cuối 8-7 . Mức cho ăn đối với cá song từ 3-10 cá tráp vàng khoảng 6 . Có thể căn cứ vào lượng giống thả và những con số theo dõi của năm trước như tỉ lệ sống tăng trọng hệ số thức ăn để tính ra số lượng thức ăn cần sử dụng cho cá năm sau sau đó lại căn cứ vào tình hình nhiệt độ nước cao thấp để dự tính lượng thức ăn phân phối cho từng tháng từng tuần và từng ngày. 2. Thành phần thức ăn Hầu hết các loài cá nuôi lồng biển đều là cá ăn động vật phần lớn cho ăn bằng cá tôm mực trai ốc tươi sống đồng thời cũng có thể cho cá ăn bằng thức ăn đông lạnh và một phần thức ăn công nghiệp. Thành phần dinh dưỡng trong thức ăn của mỗi loài cá không giống nhau vì thế khi nuôi chúng ta cần chú ý đáp ứng. Nhu cầu thức ăn của cá hồng đạm 50-55 chất béo 10-15 chất đường 1015 chất tro 15-21 . Căn cứ vào đó làm tiêu chuẩn có thể pha chế thức ăn công nghiệp cho chúng theo tỉ lệ sau bột cá 15-21 bột mì 20 bột khô đậu 5 sinh tố 2 muối khoáng 3 . Thức ăn pha chế để nuôi cá song cần có hàm lượng đạm 40-50 . 3. Cách cho ăn - Tốt nhất là cho ăn vào lúc lặng sóng ban ngày nếu không kịp thì cho ăn ở phía nước đến để giảm tình trạng thức ăn bị trôi. - Cá còn nhỏ cho ăn ngày 3-4 lần cá lớn cho ăn ngày 2 lần vào sáng và chiều về mùa rét cho ăn vào lúc nắng ấm buổi trưa. Nên làm dàn cho ăn để kiểm tra và đỡ rơi vãi thức ăn. - Cá song cá mú đớp mồi rất chậm còn cá tráp thấy mồi đớp luôn vì thế trong lồng nuôi cá song nên thả lẫn một ít

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT