TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật trồng, thu hoạch và bảo quản măng cụt Măng cụt (Garania Mangostana Linn)

Măng cụt (Garania Mangostana Linn) thuộc cây ăn quả nhiệt đới, đ ược trồng ở nhiều n ước Đông Nam á và Việt Nam. Măng cụt loại trái cây đư ợc xem như là nữ hoàng của cây ăn trái nhiệt đới, bởi lẽ dáng trái đẹp và chứa nhiều chất bổ dư ỡng. Giá bán tại chợ Nhật Bản lên đến 3 USD/trái (trọng l ượng 80g), còn ở Thái Lan 2 USD/kg. Sau đây là quy trình chăm sóc cây măng cụt nhằm mục đích cây cho trái vào lúc đạt 4 - 5 năm tuổi đối. | Xi Ă Ầ J 1 A IV V w 1 Kỹ thuật trồng thu hoạch và bảo quản măng cụt Măng cụt Garania Mangostana Linn thuộc cây ăn quả nhiệt đới đ ược trồng ở nhiều n ước Đông Nam á và Việt Nam. Măng cụt loại trái cây đư ợc xem như là nữ hoàng của cây ăn trái nhiệt đới bởi lẽ dáng trái đẹp và chứa nhiều chất bổ dư ỡng. Giá bán tại chợ Nhật Bản lên đến 3 USD trái trọng l ượng 80g còn ở Thái Lan 2 USD kg. Sau đây là quy trình chăm sóc cây măng cụt nhằm mục đích cây cho trái vào lúc đạt 4 - 5 năm tuổi đối với cây trồng từ hạt cây con 2 năm tuổi trong vườn ươm và nhiều trái trọng lư ợng 80g để có thể xuất khẩu. Kỹ thuật trồng và chăm sóc 1. Nơi trồng Cây măng cụt có thể sinh trư ởng phát triển ở nhiều loại đất khác nhau như ng tốt nhất là ở đất sét giàu hữu cơ. tầng canh tác dày thoát nư ớc tốt và gần nguồn nư ớc t ưới. Măng cụt là loại cây đòi hỏi khí hậu nhiệt đới và nhiệt độ cao ẩm độ cao l ượng m ưa dồi dào. 2. Giống Do măng cụt là loại cây có hạt bất thụ phát triển từ phôi cái nên cây trồng từ hạt cũng có đặc tính giống như cây mẹ. Cây măng cụt Việt Nam và Thái Lan chỉ có một giống do đó nhà vư ờn nên mua giống của Việt Nam để ít tốn kém. 3. Nhân giống - Trồng bằng hạt Chọn hạt to trọng l ượng hạt 1g và ơm hạt trong môi trư ờng tro trấu hoặc mụi sơ dừa. Khi cây con đạt 4-5 tháng tuổi mới chuyển sang bầu đến khi cây đư ợc 1 tuổi lại chuyển cây sang bầu to hơn lúc này bầu phải có kích th ước 25cm x 45cm để rễ măng cụt phát triển thuận lợi trong năm thứ 2. Cả hai giai đoạn này cần chọn vật liệu thoát n ước tốt giàu dinh dư ỡng làm bầu cho cây có thể dùng hỗn hợp như sơ dừa - phân bò - đất 3-1-1 tư ới nước đều đặn và che mát cho cây. Cần tư ới nhẹ phân 2 tháng lần theo công thức N-P-K 15-15-15 kết hợp thuốc trừ sâu thuốc trừ bệnh nấm giúp cây phát triển tốt. Cách pha trọng lư ợng phân để đạt tỷ lệ N-P-K 15-15-15. Urê 46 N 3 2kg Super lân 16 5 P2O5 9kg Kali 50 K2O 3kg và cứ theo tỷ lệ này mà pha trộn đến khi đủ lư ợng cần thiết. - Ghép ngọn Chọn cây 2 năm tuổi để làm gốc ghép và chọn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
69    7    0    13-08-2020
121    8    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN