TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật ương cá con (P3)

2/ Ương cá giống trắm cỏ: Từ 2,5-3cm lên 8-10cm Điều kiện ao ương: Tương tự như ao ương cá mè. Chuẩn bị ao ương tương tự như việc chuẩn bị chung cho các đối tượng cá khác, tuy nhiên ao ương trắm cỏ không phải bón lót. + Mật độ nuôi: - Ương từ 2,5-3cm thành cá 5-6cm mất 25-30 ngày; Ương từ 5-6cm thành cá 1012cm mất 70-80 ngày; nếu ương thẳng từ 2,5-3cm lên 10-12cm thời gian ương vào khoảng 90-100 ngày. - Mật độ ương tính theo con/m2 như sau: Giai đoạn ương cỡ 2,5-3cm lên. | Kỹ thuật ương cá con P3 2 Ương cá giống trắm cỏ Từ 2 5-3cm lên 8-10cm Điều kiện ao ương Tương tự như ao ương cá mè. Chuẩn bị ao ương tương tự như việc chuẩn bị chung cho các đối tượng cá khác tuy nhiên ao ương trắm cỏ không phải bón lót. Mật độ nuôi - Ương từ 2 5-3cm thành cá 5-6cm mất 25-30 ngày Ương từ 5-6cm thành cá 1012cm mất 70-80 ngày nếu ương thẳng từ 2 5-3cm lên 10-12cm thời gian ương vào khoảng 90-100 ngày. - Mật độ ương tính theo con m2 như sau Giai đoạn ương cỡ 2 5-3cm lên 5-6cm là 30-40 con. Giai đoạn ương cỡ 5-6cm lên 10-12cm là 15-20 con. Giai đoạn ương cỡ 2 5-3cm lên thẳng 10-12cm là 25-30 con. ở vùng trung du miền núi có thể điều chỉnh mật độ ương thấp hơn. Theo mật độ ương trên trong ao ương cá trắm cỏ có thể ương ghép cá mè trắng từ 30-40 cá trắm cỏ 60-70 hoặc cá trắm cỏ 30-40 với 60-70 cá mè trắng. Chăm sóc quản lý - ở giai đoạn ương từ 2 5-3cm thức ăn xanh hàng ngày từ 30-40kg bèo tấm 1 vạn cá. Ngoài ra còn cho cá ăn thêm thức ăn tinh với lượng 300-400g 100m2 ngày. Thức ăn tinh có thể là bột mỳ bột ngô cám gạo . trong 10 ngày đầu có thể bón phân chuồng cứ 3 ngày 1 lần mỗilần 5-7kg 100m2 ao. - Sang giai đoạn 5-6cm lên 10-12cm thức ăn xanh hàngngày cho 1 vụ cá từ 6080kg gồm bèo dâu rau nấp lá sắn rong . băm nhỏ. Thức ăn tinh từ 2-4kg 1 vạn cá ngày. Khi cá đạt cỡ 8cm trở lên thức ăn xanh không cần phảo băm nhỏ và có thể cho ăn thêm cỏ non. Chú ý Cá trắm cỏ rất dễ bị mắc bệnh đường ruột tỷ lệ hao hụt lớn nhất ở giai đoạn này vì vậy phải cho cá ăn thức ăn sạch tuyết đối không cho ăn thức ăn thiu thối hoặc mốc lên men. Đối với cá trắm cỏ trước khi thu hoạch 2 ngày phải ngừng cho cá ăn dùnglưới luyện cá từ 2-3 lần. 3 Ương cá giống trôi Việt. Đối với cá trôi ta khi ương nuôi người ta thường thả ghép cá mè và trắm cỏ để tận dụnh hết thức ăn vùng nước. Nếu ương cá trôi dày trong ao phải thường xuyên cho cá ăn thức ăn tinh hàng ngày chiếm từ 3-4 trọng lượng thân. Ương cá trôi tốt nhất là ao đất thịt pha cát đáy rắn ít bùn. Thức ăn tinh cho cá trôi là các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN