TAILIEUCHUNG - HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 1973- 1975- Phần 2

trương ,kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam. - Tình hình miền Nam thay đổi có lợi cho cách mạng - Bộ Chính trị Trung Ương Đảng họp cuối 1974 đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm 1975- 1976 . Nếu có thời cơ đến thì giải phóng miền Nam trong năm 1975. - Phải thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân . | Sử 9 - Bài 30: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM,THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 1973-1975- Phần 2 Sử 9 - Bài 30: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM,THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 1973-1975- Phần 2 Lược đồ cuộc tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975 III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam , giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc . trương ,kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam. - Tình hình miền Nam thay đổi có lợi cho cách mạng - Bộ Chính trị Trung Ương Đảng họp cuối 1974 đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm 1975-1976 . Nếu có thời cơ đến thì giải phóng miền Nam trong năm 1975. - Phải thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân . Tháng , Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp quyết định mở cuộc Tổng tiến công vào mùa Xuân 1975, đánh đổ ngụy quyền Sài Gòn. - Trong ảnh: Bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử họp chỉ đạo tác chiến. Ảnh tư liệu Lược đồ chiến dịch Tây Nguyên 2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975. a. Chiến dịch Tây Nguyên :4-3 đến 24-3-1975: -Tây Nguyên là một địa bàn chiến lược quan trọng. -10-3-1975 ta tiến công và giải phóng thị xã Buôn Mê Thuột . -14-3-1975 địch rút khỏi Tây Nguyên , tháo chạy hỗn loạn . -Ngày 24-3-1975 ta giải phóng Tây Nguyên và một số tỉnh ven biển miền Trung : Bình Định , Phú yên, Khánh Hòa ) Ban Mê Thuột Lược đồ chiến dịch Huế- Đà nẵng . b. Chiến dịch Huế- Đà nẵng :21-3 đến 29-3--1975 . 21-3 ta bao vây địch trong thành phố Huế và chặn đường rút chạy . -25-3-1975 ta tiến vào Huế . -26-3- giải phóng toàn tỉnh Thừa Thiên -Cũng thời gian này ta giải phóng thị xã Tam Kỳ , Quảng Ngãi , uy hiếp và cô lập Đà Nẵng . - 15 giờ chiều ngày 29-3-1975 ta giải phóng Đà Nẵng và các tỉnh ven biển miền Trung , quần đảo Trường Sa . QGP vào Huế Lược đồ Chiến dịch Hồ Chí Minh. c. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 9-4 đến 2-5-1975 : - Ta chọc thủng phòng tuyến Phan Rang 16-4, Xuân Lộc 21-4. - Ngày 18-4 TổngThống Mỹ ra lệnh di tản hết người Mỹ ra khỏi ra khỏi Sai Gòn . - Ngày 21-4 ta phá vỡ “ lá chắn”Xuân Lộc , Tổng thống Nguyễn văn Thiệu từ chức. - 17 giờ ngày 26-4-1975 chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu , 5 cánh quân đồng loạt tiến vào Sai gon đánh chiếm các cơ quan đầu não của địch . -Lúc 11 giờ 30 ngày 30-4 ta chiếm Dinh Độc Lập , Sai Gòn được giải phóng. - 2-5-1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam -Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử hoàn toàn thắng lợi. Xe tăng quân Giải phóng tiến vào và làm chủ hoàn toàn dinh Độc Lập 30/4/1975 *Ý Nghĩa : -Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng , đã tạo điều kiện thuận lợi cho ta giải phóng các tỉnh còn lại ở Nam bộ . -Tạo thời cơ cho Lào và Campuchia giải phóng đất nước . IV Ý nghĩa lịch sử , nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) * Ý nghĩa : - Là thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử giữ nước và dựng nước của dân tộc . - Kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mỹ . - Chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc . - Mở ra kỷ nguyên mới độc lập , thống nhất , đi lên chủ nghĩa xã hội . - Là thất bại nặng nề nhất , đã tác động mạnh đếnnội tình nước Mỹ . - Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng thế giới . * Nguyên nhân thắng lợi : -Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Hồ Chủ Tịch . -Đường lối chính trị ,quân sự , phương pháp cách mạng đúng đắn , sáng tạo, độc lập và tự chủ của Đảng ta . - Truyền thống yêu nước ,sức mạnh đoàn kết chiến đấu của dân tộc . - Có hậu phương miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa . - Tình đòan kết chiến đấu giữa ba nước Đông Dương . - Sự ủng hộ giúp đỡ của Liên Xô , các nước Xã Hội Chủ Nghĩa anh em.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    2    0    10-08-2020
4    8    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN