TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật ương cá con (P2) Để ương cá hương đạt hiệu quả cao hơn có thể áp

Kỹ thuật ương cá con (P2) Để ương cá hương đạt hiệu quả cao hơn có thể áp dụng các công thức sau: 1/ Ương cá trắm cỏ: Sau khi thả cá bột được 2 ngày, nấu gạo hoặc đậu nành thành cháo tế kháp ao, ngày cho ăn 2 lần từ 0,1-0,15 kg cho 1m2 ao. Từ ngày thứ 6-9, có thể dùng cám rắc nổi trên mặt ao thay cho cháo; mỗi ngày cho ăn 1 lần từ 0,3-0,4 kg/m2 ao. Rắc cám ở 1/3-1/2 ao phía đầu gió, đồng thời bổ sung từ 1-2 lần phân chuồng, mỗi. | Kỹ thuật ương cá con P2 Để ương cá hương đạt hiệu quả cao hơn có thể áp dụng các công thức sau 1 Ương cá trắm cỏ Sau khi thả cá bột được 2 ngày nấu gạo hoặc đậu nành thành cháo tế kháp ao ngày cho ăn 2 lần từ 0 1-0 15 kg cho 1m2 ao. Từ ngày thứ 6-9 có thể dùng cám rắc nổi trên mặt ao thay cho cháo mỗi ngày cho ăn 1 lần từ 0 3-0 4 kg m2 ao. Rắc cám ở 1 3-1 2 ao phía đầu gió đồng thời bổ sung từ 1-2 lần phân chuồng mỗi lần 1-2 kg 100 m2 ao phần nguyên chất . Chú ý Cũng có gia đìng rải thức ăn tinh cám bột mỳ quanh bờ ao vì cá hương hay ăn ở ven bờ. Khi rắc cam hay bột mỳ nên rắc lên trên bèo tấm vì chất bột mau chìm xuống đáy ao cá không kịp hấp thụ. 2 Ương cá mè Một tuần đầu cho cá ăn cháo như cá trắm cỏ từ ngày thứ 7 đến khi thu hoạch bón phân hữu cơ lá dầm phân vô cơ. Lượng phânbón 1 5-2 5kg 100m2 ao định kỳ 4 ngày bón một lần phân được rải đều trên mặt ao. Lá dầm thả 10-15kg 100m2 ao mỗi tuần lễ bón 1 lần lá được bó thành bó nhỏ dìm ngập ở góc ao sau mấy ngày lại đảo bó lá một lần cho lá rữa hết các cành lá dầm được vớt lên bờ. Nếu ao không lên màu có thể bón thêm phân vô cơ với lượng 2lạng đạm 1lạng lân cho 1m2 ao 3-4 ngày bón 1 lần. 3 Ương cá trôi rô hu Mrigan Về thức ăn và cách cho ăn tương tự như nuôi cá mè tuy nhiên nuôi các loài cá này với mật độ dày phải tăng cường lượng thức ăn tinh. Cụ thể là Phân chuồng 1 tuần bón 2 lần mỗi lần 10-15kg 1m2 ao. Phân xanh lá dầm mỗi tuần bón 1 lần mỗi lần 20-25kg 100m2 ao. Nếu màu nước lên chậm có thể dùng phân vô cơ đạm và lân tỷ lệ N P 2 1. Một tuần bón 2 lần mỗi lần 200g 100m2 ao. Thức ăn tinh Bột ngũ cốc các loại có điều kiện thì cho thêm bột cá nhạt lượng thức ăn hàng ngày 200-300g 100m2 ao mỗi ngày cho ăn 2 lần vào sáng và chiều tối. 4 Ương cá chép Hàng tuần chăm sóc bón phân và cho ăn như sau Thức ăn tự nhiên Bón phân để gây nguồn thức ăn tự nhiên trong ao là các loại lá gọi chung là lá dầm cúc tần điền thanh dây lang . bó thành từng bó dìm ngập xuống góc ao cho thối rữa. Phân lợn phân trâu bò phân bắc ủ . rải khắp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN