TAILIEUCHUNG - Thông tư số 29/2001/TT-BTC

Thông tư số 29/2001/TT-BTC về việc hướng dẫn một số cơ chế tài chính áp dụng tại khu vực thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang do Bộ Tài Chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 29 2001 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 08 tháng 5 năm 2001 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 29 2001 TT-BTC NGÀY 8 THÁNG 5 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ÁP DỤNG TẠI KHU VỰC THỊ TRẤN DƯƠNG ĐÔNG HUYỆN PHÚ QUỐC TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Nghị định số 178 CP ngày 28 10 1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính. Căn cứ Quyết định số 97 2000 QĐ-TTg ngày 16 8 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng một số cơ chế chính sách tại khu vực thị trấn Dương Đông huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính áp dụng tại khu vực thị trấn Dương Đông huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang như sau I- ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Nhà đầu tư Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực thị trấn Dương Đông không bao gồm sân bay Phú Quốc huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang thuộc đối tượng áp dụng Thông tư này bao gồm 1. Doanh nghiệp Việt Nam không phân biệt hình thức sở hữu Công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần công ty hợp doanh doanh nghiệp tư nhân hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã doanh nghiệp nhà nước 2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài các bên tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tổ chức cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 3. Cơ sở giáo dục đào tạo tư thục dân lập bán công cơ sở y tế tư nhân dân lập cơ sở văn hoá được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật 4. Doanh nghiệp của các tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội tổ chức xã hội tổ chức xã hội - nghề nghiệp lực lượng vũ trang có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật 5. Cá nhân nhóm kinh doanh thành lập và hoạt động theo Nghị định sô 66 HĐBT ngày 2 3 1992 của Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ 6. Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế tài chính ở nước ngoài các tổ chức kinh tế đang có

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0