TAILIEUCHUNG - Bài giảng điện não tâm đồ EEG_Phần 5

Điện não đồ trong động kinh: Động kinh cục bộ Động kinh toàn thể Điện não đồ trong các bệnh lý khác không phải động kinh: Sóng gai | ĐIÊN NÃO ĐỒ BẤT THƯỜNG Điện não đồ trong động kinh Động kinh cục bộ Động kinh toàn thể Điện não đồ trong các bệnh lý khác không phải động kinh ĐIỆN NÃO ĐỒ TRONG ĐỘNG KINH CỤC BỘ Sóng gai 70 ms và sóng nhọn 70-200 ms. Tuy nhiên hai sóng này không khác biệt về ý nghĩa lâm sàng. Cần phân biệt với các biến thể lành tính dạng động kinh. ĐIỆN NÃO ĐỒ TRONG ĐỘNG KINH CỤC BỘ Động kinh cục bộ vô căn Động kinh trẻ em lành tính với sóng gai trung tâm thái dương Sóng nhọn trung tâm thái dương lập lại. Được hoạt hóa đáng kể ở giai đoạn NREM. Có thể ở hai bên và độc lập. Sóng nhọn ngoài cơn cũng thường gặp ở trẻ không triệu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    29    0