TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật nuôi gà con Có hai phương pháp nuôi gà con từ 1 ngày tuổi: phương pháp

Kỹ thuật nuôi gà con Có hai phương pháp nuôi gà con từ 1 ngày tuổi: phương pháp dùng gà mẹ nuôi con và phương pháp nuôi bộ còn gọi là úm gà co n. 1. Dùng gà mẹ nuôi gà con Nguyên lý của phương pháp này dựa trên khả năng đòi ấp và sử dụng nguồn nhiệt cơ thể gà mẹ (thân nhiệt 41-42oC) ủ ấp gà con trong những tuần đầu sau khi nở, gà con chưa có khả năng tự điều tiết thân nhiệt. Một gà mẹ có thể nuôi được 15-20 gà con. Trong tháng đầu,. | Kỹ thuật nuôi gà con Có hai phương pháp nuôi gà con từ 1 ngày tuổi phương pháp dùng gà mẹ nuôi con và phương pháp nuôi bộ còn gọi là úm gà co n. 1. Dùng gà mẹ nuôi gà con Nguyên lý của phương pháp này dựa trên khả năng đòi ấp và sử dụng nguồn nhiệt cơ thể gà mẹ thân nhiệt 41-42oC ủ ấp gà con trong những tuần đầu sau khi nở gà con chưa có khả năng tự điều tiết thân nhiệt. Một gà mẹ có thể nuôi được 15-20 gà con. Trong tháng đầu nên nhốt gà mẹ vào lồng tre đan giống như cái nơm các thanh tre cách nhau đủ để cho gà con tự chui ra chui vào. Lúc lạnh chui vào nơm để gà mẹ ấp lúc đói chui ra để ăn và uống nước. Thức ăn cho gà con lúc này nên đủ chất dinh dưỡng gồm có tấm vừng bột cá khô dầu đậu tương bột vỏ trứng vỏ sò . Thức ăn và nước uống của gà mẹ để trong nơm cho gà mẹ ăn và uống. Thức ăn chủ yếu là thóc ngô và khô dầu. Sau 3 tuần có thể để gà mẹ dẫn gà con đi ra ngoài và tìm kiếm thức ăn. Độ 1 5-2 tháng gà con cứng cáp tách mẹ để nuôi riêng giai đoạn gà dò gà hậu bị . 2. Nuôi bộ gà con úm gà con Còn gọi là úm gà con. Nguyên lý của nuôi bộ gà con là tạo nguồn nhiêt ngay từ đầu đảm bảo đủ nhiệt độ như dùng gà mẹ ấp ủ gà con. Nếu để gà con mới nở trong những tuần đầu thiếu nhiệt gà sẽ yếu dần tỷ lệ chết cao. Muốn tổ chức nuôi bộ gà con đạt tỷ lệ nuôi sống cao ta phải chú ý thực hiện những khâu sau đây a. Chuẩn bị tấm quây hoặc lồng úm gà con. - Rửa sạch nền chuồng sát trùng bằng formol hoặc crêzin. Dùng cót cao 45cm làm tấm quây với đường kính vòng quây khoảng 2-4m tuỳ theo số lượng gà định úm nền chuồng có lớp độn chuồng bằng trấu hoặc phoi bào dày 10-15cm. Trong chuồng có máng ăn máng uống nước và đèn sưởi. - Nuôi quy mô nhỏ có thể dùng lồng úm gà con. Lồng úm có thể làm bằng nguyên liệu địa phương như tre nứa đan thành phên bao che bốn phía đáy bằng lưới mắt cáo hoặc bằng dát tre lát kín trên có nắp đậy. Để giữ nhiệt trong những tuần đầu có thể dán giấy báo hoặc bìa cáctông. Một lồng úm dài 2m rộng 1m cao 0 4m có thể nuôi 100 con. Đáy lồng úm nên cách mặt đất 0

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
248    6    0    13-08-2020
3    4    0    13-08-2020
20    18    0    13-08-2020
36    4    0    13-08-2020